Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Coronavirus: Werkgever en fiscus – update

By 16 november 2020november 30th, 2020No Comments

Steunmaatregelen

De fiscus kent steunmaatregelen toe in de vorm van een afbetalingsplan, kwijtschelding van nalatigheidsinteresten of kwijtschelding van boete wegens niet-betaling,… als de onderneming (natuurlijke- of rechtspersonen) daadwerkelijke hinder ondervindt ingevolge de verspreiding van het coronavirus  (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen, …).

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 31/03/2021 via dit formulier. De steunmaatregelen kunnen aangevraagd worden voor de betaling van bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.

Let wel, als de onderneming al structurele betalingsmoeilijkheden had los van het Coronavirus dan komt zij niet in aanmerking voor deze maatregel.

Wanneer de voorwaarden omtrent de steunmaatregel niet nageleefd worden, zal het toekende afbetalingsplan ingetrokken worden tenzij de onderneming zelf contact opneemt of wanneer er een collectieve insolventieprocedure opgestart wordt.

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen

Ondernemingen krijgen extra tijd tot 30 november 2020 om de aangifte in te dienen in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen.

Deze bijkomende termijn geldt voor alle aangiftes, ook voor deze die ingediend moeten worden tussen 16 en 30 november 2020.

Uitstel betaling afrekening belasting aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend voor aanslagen gevestigd vanaf 12 maart 2020. 

Het is de datum van verzending die essentieel is voor het uitstel. Je kan de datum rechts bovenaan op de brief terugvinden. Op de aanslagbiljetten van 12 maart 2020 tot en met 27 maart 2020 is het betalingsuitstel van 2 maanden niet opgenomen in de brieven, doch kunnen de betrokkenen toch van het uitstel genieten. Je hoeft hiervoor niets te ondernemen. Hieronder zie je het overzicht met welke uiterste betaaldatum er rekening moet gehouden worden in functie van de verzending van het aanslagbiljet. 

Datum van verzending aanslagbiljetUiterste betaaldatum
17.03.202017 juni 2020
18.03.202018 juni 2020
19.03.202019 juni 2020
20.03.202020 juni 2020
23.03.202023  juni 2020
24.03.202024 juni 2020
25.03.202025 juni 2020
27.03.2020 26 juni 2020

 

Uitstel voor het indienen van de BTW-aangiften

De termijn voor het indienen van de BTW-aangiften zijn verlengd. Zie hier voor bijkomende informatie.

Betaling over…Termijn verlengd tot …
Maandaangifte  – februari 20206 april 2020
Maandaangifte  – maart 20207 mei 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 20207 mei 2020
Maandaangifte-april 20205 juni 2020

Automatisch uitstel van betaling voor de BTW en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten.

BTW

Betaling over…Termijn verlengd tot …
Maandaangifte  – februari 202020 mei 2020
Maandaangifte  – maart 202020 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 202020 juni 2020
Maandaangifte – april 202020 juli 2020

 

Bedrijfsvoorheffing

Betaling over…Termijn verlengd tot …
Maandaangifte  – februari 202013 mei 2020
Maandaangifte  – maart 202015 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 202015 juni 2020
Maandaangifte – april 202015 juli 2020

Wijziging percentages voorafbetaling inkomstenbelasting en versnelde BTW-teruggave

De fiscus heeft nog een aantal andere maatregelen genomen zoals het wijzigen van de percentages van de voorafbetalingen in het kader van de inkomstenbelasting en versnelde btw-teruggaven voor alle maandaangiften van februari 2020, ingediend tot en met 3 april 2020.

De betreffende informatie en andere maatregelen kan u terugvinden via deze link.

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de richtlijnen van de bevoegde diensten en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.