Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Overlegcomité 30/10/2020: Telewerk verplicht en sluiting niet-essentiële winkels – update

By 16 november 2020november 30th, 2020No Comments

Vrijdag 30/10/2020 heeft het Overlegcomité verstrengde maatregelen aangekondigd gelet op de toenemende druk op de ziekenhuizen en de noodzaak om de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

Hieronder worden enkele van de genomen maatregelen verder toegelicht.

Telewerk 

Telewerk is verplicht bij alle ondernemingen, verengiingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten of de dienstverlening.

Indien telewerk niet kan worden toegepast, moeten de ondernemingen, verenigingen en diensten de nodige preventiemaatregelen (cf. Generieke gids) nemen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. In de berichtgeving van Premier De Croo werd ook nog verwezen naar de verplichting tot het dragen van een mondmasker en ventilatie en de sluiting van bedrijfskantines.

De hierboven vermelde werkgevers bezorgen de personeelsleden die niet kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk die de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Er bestaat momenteel geen verplicht model van attest zodat u zelf een attest kan opstellen.

Het attest moet de noodzaak van de aanwezigheid van de werknemer op de werkplaats bevestigen, maar moet de motivatie daartoe niet bevatten.

Volgens de FOD WASO kan een dergelijk attest voor uitzendkrachten door zowel de klant-gebruiker (feitelijke werkgever) als het uitzendkantoor (=juridische werkgever) bezorgd worden.  De eindverantwoordelijkheid voor het naleven van de veiligheid en het welzijn op de arbeidsplaats en de organisatie van de arbeid berust bij de gebruiker, maar dat belet niet dat de gebruiker kan vragen om een administratieve verplichting zoals de opmaak en afgifte van een attest door het uitzendkantoor te laten uitvoeren. Het uitzendkantoor kan deze attesten opstellen in overleg met de gebruiker.

Opgelet: Er werd in de media reeds aangekondigd dat er ook controles uitgevoerd zullen worden m.b.t. de naleving van de verplichting tot telewerk en het kunnen voorleggen van het attest.

Indien telethuiswerk niet wordt toegepast, nemen de ondernemingen van de cruciale sectoren en de essentiële diensten (cf. Bijlage MB), alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten, de nodige preventiemaatregelen (cf. Generieke gids) om de regels van de social distancing in de mate van het mogelijke toe te passen.

Voor de nodige preventiemaatregelen wordt verwezen naar de ‘Generieke Gids‘ van de FOD WASO. Op 30/10/2020 werd een derde versie van deze gids gepubliceerd op de website van de FOD WASO.  De geactualiseerd versie van de gids bevat wijzigingen i.v.m. social distancing, telewerk, het dragen van maskers, het collectief vervoer, de ventilatie en verluchting. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de noodzaak voor alle actoren om de maatregelen inzake quarantaine en isolatie te zorgen voor een correcte naleving vann deze maatregelen om zo samen de verpreiding van het virus onder controle te houden.

Niet-essentiele winkels

Er werd beslist om niet-essentiële winkels te sluiten. Deze winkels kunnen wel een afhaalsysteem op afspraak en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand besteld worden. Bij het afhaalsysteem mag er geen toegang zijn tot de winkel. De ophaling gebeurt in open lucht met naleving van de nodige preventiemaatregelen.

Het MB voorziet dat de volgende winkels mogen openblijven voor zover ze in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden en enkel voor deze goederen:

 • De voedingswinkels (ook de nachtwinkels)
 • De winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten
 • De dierenvoedingswinkels
 • De apotheken
 • De kranten- en boekenwinkels
 • De tankstations en de leveranciers van brandstoffen
 • De telecomwinkels (behalve winkels die enkel accessoires verkopen)
 • De winkels voor medische hulpmiddelen
 • De doe-het-zelfzaken
 • De tuincentra en boomkwekerijen
 • De bloemen- en plantenwinkels
 • De groothandels bestemd voor professionelen
 • De gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen
 • De gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen
 • De winkels voor schrijf- en papierwaren
 • Notariaten

Het MB voorziet om oneerlijke concurrentie te vermijden dat de ondernemingen die niet moeten sluiten enkel essentiele goederen mogen verkopen in de winkel. Volgende zaken mogen zij niet verkopen in de winkel: meubels, tuinmeubels, barbecuetoestellen, groot keukengerei, mobiele verwarmingstoestellen, decoratieartikelen met uitsluiting van kaarsen, multimedia, elektro, speelgoed, kleding, schoeisel, telecomaccessoires, juwelen, lederwaren, sportartikelen, en dergelijke. Deze goederen moeten ontoegankelijk worden gemaakt voor het publiek en kunnen enkel na bestelling worden geleverd of opgehaald. De doe-het-zelf-zaken mogen enkel materialen verkopen om werken uit te voeren in huis of in de tuin.

Niet-medische contactberoepen zijn verplicht gesloten (met inbegrip van dienstverlening aan huis) zoals onder meer:

 • de schoonheidssalons;
 • de niet-medische pedicurezaken;
 • de nagelsalons;
 • de massagesalons;
 • de kapperszaken en barbiers;
 • de tatoeage- en piercingsalons.

Om oneerlijke concurrentie te vermijden mogen zijn enkele zaken niet verkopen de komende zes weken. Daaronder vallen meubels, tuinmeubels, BBQ-toestellen, groot keukengerei, mobiele verwarmingstoestellen, decoratieartikelen (uitsluiting van kaarsen), multimedia, elektro, speelgoed, kleding, schoeisel, telecomaccessoires, juwelen, lederwaren, sportartikelen en dergelijken. Die producten mogen ze in de fysieke winkels niet aanbieden. Online mag dat wel.

Voor garages en fietswinkels is de dienstverlening beperkt tot pech-, herstellings-, onderhouds-, naverkoop- en takeldiensten en bandenwissel.

De dierenparken worden ook gesloten.

Hotels en B&B’s kunnen open blijven, maar de restaurants en bars gaan dicht zodat eten enkel op de kamer genuttigd mag worden.

Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.

Poetshulpen

Poetshulpen kunnen blijven verder werken met inachtname van de maatregelen voor de dienstenchequessector tegen de verspreiding van het coronavirus (regionale en federale protocollen).

Voor Vlaanderen kan u de richtlijnen / instructies voor de veiligheid op de werkvloer hier terugvinden.

Tijdelijke werkloosheid?

Tijdens de eerste lockdown in maart werd er een vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus in het leven geroepen. Vanaf 01/09/2020 werd de toepassing van deze vereenvoudigde procedure beperkt tot de zwaar getroffen sectoren en zwaar getroffen ondernemingen. Gelet op de tweede lockdown is de vereenvoudigde procedure opnieuw de regel voor alle ondernemingen vanaf 01/10/2020.. 

Scholen

De herfstvakantie wordt verlengd t.e.m. 15 november 2020. De lessen hervatten op maandag 16 november. Hiervoor kan desgevallend gebruik gemaakt worden van tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

Voor het secundair onderwijs zal er voor de leerlingen van de tweede en derde graad overgegaan worden op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december zal opnieuw geëvalueerd worden of 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.

Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:

  • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen.
  • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.

Inwerkingtreding

De maatregelen zijn van kracht over het hele grondgebied vanaf 2 november 2020 t.e.m. 13 december 2020.

Wat de sluiting van de niet-essentiele winkels betreft, is er op 1 december 2020 een evaluatiemoment ingepland.

 

Bron: MB van 30 oktober 2020  houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 1 november 2020; https://www.premier.be/nl/covid-19-overlegcomit%C3%A9-gaat-over-tot-verstrengde-lockdown; https://werk.belgie.be/nl/nieuws/aangepaste-versie-van-de-generieke-gids-om-de-verspreiding-van-covid-19-op-het-werk-tegen-te; FOD WASO ‘Vragen en antwoorden Coronavirus’. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.