Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Eenmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon tewerkgesteld in een gesloten sector – update

By 29 juli 2021juli 30th, 2021No Comments

Het KB van 28/03/2021 voorziet in een eenmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden. Deze beschermingspremie wordt beschouwd als tijdelijke werkloosheidsuitkering.

De toekenning van deze eenmalige premie heeft betrekking op de werknemers wiens arbeidsprestaties tijdelijk verminderd of geschorst wegens tijdelijke werkloosheid overmacht of economische werkloosheid. 

Opgelet: dit geldt niet voor tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht.

De tijdelijk werklozen hebben recht op een éénmalige premie van maximaal 780 euro, indien volgende cumulatieve voorwaarden voldaan zijn:

  • meer dan 52 volle en/of halve uitkeringen als tijdelijk werkloze genoten in de periode vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020;
  • op 1 maart 2021 tewerkgesteld bij een onderneming of instelling die in toepassing van de artikelen 6 tot 8 van het MB van 28/10/2020, op 1 maart 2021 verplicht gesloten is. Er is aangekondigd als onderdeel van het steunpakket voor werklozen dat het toepassingsgebied ook uitgebreid zal worden tot de sector van de niet-medische contactberoepen die niet gesloten waren op 01/03/2021 maar daarna moesten sluiten; 
  • én die op 1 maart 2021 een brutomaandloon* van minder dan 2.754,76 euro had (het betreft het loon dat in aanmerking wordt genomen om de daguitkering als tijdelijk werkloze vast te stellen op 1 maart 2021).*

* voor de vrijwillig deeltijdse werknemer wordt het uurloon omgezet in een ‘fictief’ voltijds loon, dat vervolgens wordt vergeleken met de loongrens.

De premie bedraagt 78 maal een dagbedrag X. Het dagbedrag X wordt berekend in functie van de loonschijf waarin het gemiddeld dagloon van de tijdelijk werkloze werd ingeschaald (cf. art.  69 MB van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering) en die van toepassing is op 1 maart 2021.

X is gelijk aan maximaal 10 euro, maar beperkt tot het verschil tussen de volle daguitkering als tijdelijk werkloze en de volle daguitkering van de tijdelijk werkloze die werd ingeschaald in de loonschijf 77. Dat gebeurt volgens de hierna vermelde tabel.

LoonschijfDagbedrag X
1 tot 6310,00
649,30
658,49
667,73
676,86
686,00
695,14
704,57
714,14
723,70
732,72
742,29
751,39
760,81
770,00

Voor de werknemers die voldoen aan de voorwaarden en die tewerkgesteld zijn bij een van de hierna vermelde werkgevers zal de RVA uit eigen beweging de uitbetalingsinstelling hierover informeren:

  • met een NACE-code 55.1 (hotels en dergelijke accommodatie), 55.2 (vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf), 56.1 (restaurants en mobiele eetgelegenheden) of 56.3 (drinkgelegenheden) die behoort tot het paritair comité voor het hotelbedrijf (paritair comité 302);
  • het paritair comité van het vermakelijkheidsbedrijf (paritair comité 304);
  • met een NACE-code 59.140 (vertoning van films), 82.3 (organisatie van beurzen en congressen), 90.0 (creatieve activiteiten – kunst en amusement), 93.130 (fitnesscentra), 93.21 (kermisattracties en pret- en themaparken) of 93.291 (snooker- en biljartzalen);
  • een NACE-code 96021 (kappers), 96022 (schoonheidsverzorging), 96040 (sauna’s, solaria en baden) of 96092 (plaatsen van tatoeages en piercings).

De werknemers die voldoen aan de voorwaarden maar die niet tewerkgesteld zijn bij een van de hierboven vermelde werkgevers, moeten via hun uitbetalingsinstelling een uitkeringsaanvraag indienen (binnen een termijn van 12 maanden  vanaf de datum van inwerkingtreding van het KB).

 

Bron: KB van 28/03/2021 betreffende het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden, BS 31/03/2021; KB van 9 juni 2021 tot het versoepelen van de toelaatbaarheidsvoorwaarden en van de voorwaarden waaronder een loon in rekening wordt gebracht voor het bepalen van het dagbedrag van de werkloosheidsuitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2021 betreffende het toekennen van een éénmalige premie voor tijdelijk werklozen met een laag loon, tewerkgesteld in een sector waar de activiteiten op bevel van de overheid moesten gestaakt worden, BS 18 juni 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.