Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Steunpakket voor horeca en zwaarst getroffen sectoren

By 29 april 2021No Comments

De federale regering heeft een akkoord gesloten om in totaal ruim 835 miljoen euro bijkomende steun uit te trekken voor de horeca en andere zwaar getroffen sectoren.

Tijdelijke btw-verlaging in de horecasector

Er werd voorzien in een tijdelijke btw-verlaging in de horeca, zodra de terrassen worden heropend (8 mei 2021). Deze maatregel moet de sector een onmiddellijke boost geven en de horeca in staat stellen zich met succes te herstellen. Deze tijdelijke btw-verlaging zou van kracht zijn tot en met 30 september 2021.

Vanaf 8 mei 2021 tot en met 30 september 2021 zal een verlaagd BTW tarief van toepassing zijn:

  • De restaurant-en cateringdiensten, momenteel aan 12 % btw, worden vanaf dan belast aan het verlaagd tarief van 6 %.
  • De niet-alcoholische dranken, ter plaatse geconsumeerd, worden vanaf dan eveneens belast aan het verlaagd tarief van 6 %.
  • Alcoholische dranken (bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.) blijven belast aan het volle tarief van 21 %.

Deze maatregel zal betrekking hebben op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten.

Ondernemingen die gebruikmaken van een geregistreerd kassasysteem (GKS) dienen de programmering van uw kassasysteem zo snel mogelijk aanpassen. U kan hierover hier meer informate terugvinden.

Vrijstelling voor jaarlijkse vakantie in de horeca

De regering heeft beslist dat werkgevers in de horeca de jaarlijkse bijdrage vakantie voor hun arbeiders in 2021 niet hoeven te betalen.

Zie ook het artikel ‘Debetbericht jaarlijkse vakantie – vrijstelling horecasector’.

Stimulans voor de wedertewerkstelling via RSZ-vermindering

Er is beslist om in het derde kwartaal van 2021 een RSZ-vermindering in te voeren voor werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra werknemers in dienst nemen. De vermindering zal gelden voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid. Deze maatregel geldt voor alle activiteitensectoren en is bedoeld om de werkgelegenheid een boost te geven in het kader van de geplande heropeningen.

Deze RSZ-vermindering zal gemoduleerd worden. Er zal meer vermindering zijn voor de bedrijven die zwaar werden getroffen of die moesten sluiten als gevolg van de gezondheidsmaatregelen die in het kader van het beheer van Covid-19 zijn genomen en die nu weer open kunnen. De precieze contouren van deze maatregel moeten nog worden vastgesteld.

Steun voor de “corona”-werklozen

Er zijn ook enkele maatregelen genomen voor de werknemers die tijdens de coronacrisis werkloos zijn geworden.

  • De coronaperiode zal worden geneutraliseerd bij de berekening van de referentieperiode die in aanmerking wordt genomen voor werkloosheidsuitkeringen. Concreet zal een periode van 12 maanden (die overeenstemt met de duur van de coronaviruscrisis) in mindering worden gebracht op de individuele berekening van elke werkzoekende.
  • Tijdelijk werklozen die van job zijn veranderd en voor een lager betaalde job hebben moeten kiezen, zullen niet financieel bestraft worden als ze ook deze job verliezen of hebben verloren. Hun uitkering zal worden berekend op basis van hun vroegere (hogere) loon.
  • De beschermingspremie voor langdurig tijdelijk werklozen wordt uitgebreid tot de werknemers van de sector van de niet-medische contactberoepen (met inbegrip van kappers).

Stimuleren van studentenjobs in de sectoren die heropenen

Daarnaast wil men de komende maanden studentenjobs stimuleren aangezien ze een belangrijke rol spelen in de horeca, de evenementensector en de culturele sector. De uren die een jobstudent in het derde kwartaal van 2021 werkt in de gesloten sectoren die weer mogen openen, zullen bij wijze van uitzondering niet worden meegerekend in het studentencontingent van 475u (neutralisering). Deze maatregel moet de betrokken sectoren helpen een nieuwe start te maken, door hun flexibiliteit en extra middelen te bieden.

Dubbele overbruggingsrecht horecasector

Er werd ook beslist om het dubbele overbruggingsrecht dat de horecasector momenteel geniet, gedurende de maand mei te verlengen. De heropening van de horecasector zal immers de komende weken volgens een strikt protocol beperkt blijven tot de terrassen. Aan het eind van de maand zal deze maatregel opnieuw worden geëvalueerd, afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie.

 

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.  

Bron: https://www.premier.be/nl/steunpakket-van-835-miljoen-euro-voor-horeca-en-zwaarst-getroffen-sectoren; KB van 27 april tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot de restaurant- en cateringdiensten, BS 30/04/2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.