Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Fiscaal gunstige overuren – verhoging overurenquotum

By 30 juni 2023No Comments

In ons artikel “IPA: sociale partners sluiten ontwerpakkoord 2023 – 2024” werd reeds toegelicht dat de sociale partners een akkoord hadden bereikt over de verlenging van het tijdelijk verhoogd quotum fiscaal gunstige overuren t.e.m. 30/06/2025.

Ter herinnering

Het fiscaal gunstig regime voor overuren is normaal gezien beperkt tot 130 overuren per jaar en per werknemer.

Wettelijk overloon van toepassing op de gepresteerde overuren% vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing – werkgever% vermindering bedrijfsvoorheffing  – werknemer
20% (bouw)32,19%66,81%
50% of 100%41,25%57,75%

In het kader van de jobsdeal werd het basiscontingent van 130 uren voor alle sectoren verhoogd tot 180 uren voor de jaren 2019 en 2020. Op vraag van de sociale partners werd het aantal gunstige fiscale overuren opnieuw opgetrokken van 130 tot 180 uren voor alle sectoren voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

IPA 2023 – 2024

In het kader van het interprofessioneel akkoord heeft de Groep van 10 opnieuw een verhoging van het aantal gunstige fiscale overuren van 130 tot 180 uren voor alle sectoren gevraagd en dat voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025. 

Voorbeeld: 

  • Een werknemer die tot en met 30 juni 2023 nog geen 180 uren overwerk heeft gepresteerd, zal tussen 1 juli 2023 en 31 december 2023 nog fiscaal gunstige uren overwerk kunnen presteren tot het jaartotaal van 180 uren bereikt is.

Wat het inkomstenjaar 2025 betreft, geldt de verhoging slechts tot en met 30 juni 2025. De verhoging zal dus enkel worden toegepast voor tot 50 uren overwerk die een werknemer bovenop het basiscontingent van 130 uren presteert in de periode van 1 januari 2025 tot 30 juni 2025.

Voorbeeld:

Een werknemer die op 30 juni 2025 nog geen 130 uren overwerk heeft gepresteerd (niet horeca, niet bouw) valt terug op het maximum van 130 overuren voor het volledige jaar. Een werknemer die bijvoorbeeld op 30 juni 2025 al 140 uren overwerk heeft gepresteerd, kan geen fiscaal gunstige uren overwerk meer presteren in 2025 (tenzij in de horeca of bij een werkgever die
werken in onroerende staat verricht en gebruik maakt van een elektronisch aanwezigheidsregistratie-systeem).

De bestaande verhoging voor de horecasector en de bouwsector blijven behouden.
  • In de bouwsector (en aanverwante sectoren) werd de grens van 130 overuren op 1 januari 2014 opgetrokken naar 180 uur op voorwaarde dat het gaat om werven waar effectief gebruik wordt gemaakt van een aanwezigheidsregistratiesysteem.
  • In de horecasector werd de grens van 130 overuren op 1 december 2015 opgetrokken tot 360 overuren. Deze uitbreiding geldt voor de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité
    302 of het paritair comité 322, inleners die ressorteren onder het paritair comité 302 bij uitzendarbeid.

 

Het wettelijk kader voor de verlenging van de relance-oveuren is nog niet rond. Volgens het standpunt van de FOD Financiën zal de verhoging pas toegepast kunnen worden op het moment van de officiële publicatie met retroactieve loonregularisaties tot gevolg.

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bron: Wetsontwerp tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024, Parl.St. Kamer 2022 – 2023, nr. 3446; NAR advies nr. 2368 “Afsprakenkader van 6 april 2023 – Uitvoeringadvies, 30 mei 2023. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.