Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Globalisatiemechanisme: aanvraag mogelijk vanaf 1 april 2021 – update

By 29 juni 2021juni 30th, 2021No Comments

Met ons artikel ‘Globalisatiepremie op komst‘ hebben we jullie al geïnformeerd dat de Vlaamse overheid een nieuwe steunmaatregel aan het uitwerken was.

Vanaf 1 april is de aanvraag van deze steunmaatregel een feit.

Het globalisatiemechanisme is bedoeld voor ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen.

Aangezien er onduidelijkheden waren over bepaalde punten van dit mechanisme, heeft Minister Crevits dit trachten op te helderen middels het Ministerieel Besluit van 28 mei 2021. De verduidelijkingen zijn hieronder in het blauw toegevoegd. 

Voorwaarden

 • De onderneming moet een vennootschap, vereniging of stichting met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een buitenlandse onderneming met een vergelijkbaar statuut zijn. De vereniging en stichting moeten een economische activiteit uitoefenen.
  Eenmanszaken kunnen hierdoor geen aanvraag indienen.
 • De zaakvoerder van een onderneming mag niet als bestuurder of vennoot verbonden zijn met een andere onderneming, die reeds een subsidie ontvangen heeft en waaraan eerstgenoemde zakelijke diensten verleend. Als uitzondering hierop komen de ondernemingen die naast het verlenen van zakelijke diensten ook exploitatieactiviteiten uitoefenen, toch in aanmerking. 
 • Bijkomend moet de onderneming in 2019 een jaarrekening neergelegd hebben, en ook voor 2020 zal tijdig de jaarrekening neergelegd moeten worden.
  Hierop geldt een uitzondering voor ondernemingen die in 2020 zijn opgestart.
  Wanneer de jaarrekening evenwel geen betrekking heeft op een volledig kalenderjaar dan zal deze aangevuld moeten worden met het indienen van een gereviseerde jaarrekening voor het overige gedeelte van 2020. Indien bij definitieve neerlegging van het overige gedeelte van de jaarrekening van 2020 blijkt dat die niet overeenstemt met de tussentijdse gereviseerde jaarrekening, wordt de steun herzien en moet deze eventueel terugbetaald worden. 
 • De onderneming moet in het laatste kwartaal van 2020 nog actief zijn.
 • De onderneming heeft een zetel gelegen in het Vlaamse gewest.
 • Van 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 heeft de onderneming een omzet gerealiseerd van minstens 450.000 € (excl. btw).
 • Er is sprake van een omzetdaling voor de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 van minstens 60% te wijten aan de coronamaatregelen in vergelijking met de overeenstemmende periode in 2019.
 • Tevens is er een boekhoudkundig verlies in 2020.

Omvang steun

De steun bedraagt 10% van de omzet, exclusief btw, in de periode van 1 april tot en met 31 december 2019.

Deze steun wordt beperkt tot 90% voor kleine ondernemingen en 70% voor middelgrote en grote ondernemingen van de niet gedekte vaste kosten in de periode van 1 april tot en met 31 december 2020. Niet gedekte vaste kosten is het verlies vóór aftrek van de belastingen.

Het maximale bedrag wordt bepaald op 2 manieren:

 1. op basis van de verruimde tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019 en de omzetdaling
 2. op basis van de minimale RSZ-tewerkstelling in de laatste 3 kwartalen van 2019, de minimale omzet in de laatste 3 kwartalen van 2019 en de omzetdaling

De berekening wordt gedaan op basis van het gemiddeld aantal voltijdsequivalenten van de 3 laatste kwartalen van 2019, d.w.z. dat het aantal VTE per kwartaal van de 3 laatste kwartalen van 2091 wordt samengeteld en gedeeld door het aantal kwartalen.

De overige steunmaatregelen (corona hinderpremie, compensatiepremie, ondersteuningspremie en het Vlaamse beschermingsmechanisme) worden in mindering gebracht van het bedrag aan steun.

Aanvraagprocedure

De aanvraag is mogelijk vanaf 1 april 2021 tot en met 30 september 2021.

De onderneming die een aanvraag wenst in te dienen, zal hiervoor een aantal gegevens ens tukken dienen te overhandigen aan VLAIO.

Het dossier zal manueel onderzocht worden.

De beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming.

Een beslissing tot definitieve steuntoekenning kan pas genomen worden nadat de jaarrekening 2020 werd neergelegd en beschikbaar is voor VLAIO bij de Nationale Bank van België.

Meer informatie is terug te vinden op de website van VLAIO.

Bron: MB van 28 mei 2021 tot uitvoering van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, wat betreft de berekening van de RSZ-tewerkstelling en de verruimde tewerkstelling en de voorwaarden over de neerlegging van de jaarrekening en de uitsluiting van de subsidie, BS 07 juni 2021; B.Vl. R. van 26 februari 2021 betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, BS 5 maart 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.