Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Hervorming KMO-portefeuille vanaf januari 2023

By 31 januari 2023No Comments

In ons artikel “Vlaanderen stuurt KMO-portefeuille bij” werd reeds aangekondigd dat de Vlaamse regering het gebruik van de KMO-portefeuille zou beperken tot een limitatieve lijst van thema’s. en er een kwaliteitskamer zou worden opgericht.

KMO-portefeuille

Via de KMO-portefeuille kunnen KMO’s en vrije beroepers subsidies krijgen van het Vlaamse Agenschap Innoveren & Ondernemen voor opleiding van hun personeel of het inwinnen van advies bij een erkende dienstverlener (ondernemerschapsbevorderende diensten gericht op de kernprocessen van de onderneming).

OndernemingSteunpercentage*Jaarplafond
Kleine onderneming30%7.500 euro
Middelgrote onderneming20%7.500 euro

*Specifiek voor diensten inzake cybersecurity is het steunpercentage 45% voor kleine ondernemingen en 35% voor middelgrote ondernemingen. Het maximale subsidiebedrag blijft wel voor alle diensten hetzelfde met name 7.500 euro per jaar.

Meer informatie kan u terugvinden op de website van Vlaio.

Limitatieve lijst

Enkel voor opleidingen en adviezen binnen minstens één van onderstaande thema’s kan men nog steun krijgen via de kmo-portefeuille:

 • Bedrijfsstrategie: het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken;
 • Beroepsspecifieke competenties: de theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen;
 • Digitalisering: het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van hardware, software, onlinetoepassingen en cybersecurity;
 • Duurzaamheid: een economisch systeem dat leidt tot een efficiënter gebruik van grondstoffen, onderdelen en producten met respect voor milieu en maatschappij;
 • Financiële geletterdheid: financiële en boekhoudkundige kennis die nodig is om een onderneming succesvol te beheren;
 • Innovatie: het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst;
 • Internationalisering: het beleid om het internationaal ondernemen van Vlaamse ondernemingen te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen;
 • Personeelsmanagement: het personeelsbeleid van een onderneming om een doelmatige en functionerende arbeidsorganisatie te verwezenlijken, gericht op de algemene werking van een kmo, en met betrekking tot minstens één van deze topics:
  • arbeidsorganisatie en bedrijfsprocessen;
  • competentiebeleid;
  • diversiteit- en non-discriminatiebeleid;
  • evaluatie- en functioneringsbeleid;
  • personeelsplanning;
  • sociale wetgeving.

Specifiek voor het thema beroepsspecifieke competenties wordt vanaf 2023 een specifieke lijst van diensten opgesteld die te raadplegen is via de website van Vlaio. De steun is beperkt tot opleidingen en adviezen van deze specifieke lijst.

Kwaliteitskwamer

Er werd een kwaliteitskamer opgericht die waakt over de inhoudelijke kwaliteit van gesubsidieerde diensten binnen de kmo-portefeuille. De kwaliteitskamer is samengesteld uit experten op vlak van ondernemerschap die op de hoogte zijn van de kennisnoden van kleine en middelgrote ondernemingen.

 

Bron: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/hervorming-kmo-portefeuille-vanaf-januari-2023. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.