Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Hervorming Waalse “impulsions” vanaf 01/07/2023

By 16 mei 2023mei 25th, 2023No Comments

Het Waalse Gewest heeft sinds 01/07/2017 een eigen doelgroepenbeleid ingevoerd, met o.a. volgende tewerkstellingsmaatregelen:

  • “Impulsion 12 mois +”: langdurig werkzoekenden;
  • “Impulsion – 25 ans”: jonge lagergeschoolde werkzoekenden.

Indien de desbetreffende voorwaarden voldaan zijn de dag voor de indiensttreding, kan men een werkuitkering genieten ten laste van de RVA. De werkgever mag deze werkuitkering van het nettoloon aftrekken.

Nieuwe voorwaarden

Voor de periode van 01/07/2023 t.e.m. 31/12/2023 wordt er echter een nieuwe voorwaarde ingevoerd, met name dat er sprake moet zijn van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minstens 2 maanden.

Deze nieuwe voorwaarde zou ingevoerd zijn omwille van budgettaire redenen.

Uitzendkrachten die tewerkgesteld worden met opeenvolgende weekcontracten zullen bijgevolg niet meer in aanmerking komen voor deze tewerkstellingsmaatregel.

Ook dienstenchequebedrijven die tijdens de eerste drie maanden werken met contracten van bepaalde duur dienen hun beleid hieraan aan te passen indien ze naar de toekomst toe verder gebruik willen maken van deze tewerkstellingsmaatregelen.

In het kader van het Brussels doelgroepenbeleid was er reeds een gelijkaardige regeling in het kader van de Activa Brussels waarbij er een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur van minstens 6 maanden vereist is.

Of er al dan niet voldaan is aan deze tewerkstellingsvoorwaarde zal gecontroleerd worden op basis van een kopie van de arbeidsovereenkomst die overgemaakt wordt via de uitbetalingsinstellingen.

Op basis van de huidige regeling dient een werkzoekende die reeds een werkuitkering heeft genoten op basis van een arbeidsovereenkomst met de werkgever geen nieuwe aanvraag voor de activering van de werkuitkeringen in te dienen als hij door diezelfde werkgever opnieuw in dienst wordt genomen binnen een termijn van minder dan 12 maanden.

Vanaf 01/07/2023 wordt deze bepaling echter geschrapt. Bijgevolg zal er bij elke onderbreking van de arbeidsovereenkomst (ook indien dit slechts één dag bedraagt) een nieuwe bijlage worden opgemaakt en ingediend.

Overgangsmaatregel

Voor de op 30/06/2023 bestaande arbeidsovereenkomsten blijven de huidige regels (zoals van toepassing voor 01/07/2023) van toepassing, tot ze aflopen

 

Bron: Decreet de 21 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2023, BS 8 maart 2023. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.