Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Inkomsten uit de deeleconomie opnieuw belastbaar

By 29 januari 2021februari 1st, 2021No Comments

Ook de inkomsten die ontvangen worden in het kader van de deeleconomie zijn terug belastbaar ingevolge de vernietiging van het Grondwettelijk Hof van de wet op het bijklussen.

De inkomsten uit de deeleconomie zijn inkomsten die geleverd worden voor een erkend deeleconomieplatform (vb. Kluster, Deliveroo Belgium,…..).

Onder de wet op het onbelast bijverdienen van 2018 (die vernietigd is door het Grondwettelijk Hof), waren deze inkomsten onbelast indien ze onder een bepaald refertejaarloon bleven.

Vanaf 1 januari 2021 zijn deze inkomsten echter opnieuw belastbaar tegen het tarief van 20 pct. na aftrek van 50 pct. forfaitaire kosten.

De erkend platformen zullen tevens vanaf 01 februari 2021 opnieuw bedrijfsvoorheffing aan de bron moeten inhouden. De bedrijfsvoorheffing bedraagt 10,70 % van bruto bedrag van de inkomsten. Dit bedrag is samengesteld uit de werkelijk betaalde of toegekende vergoedingen door of door de tussenkomst van het platform, verhoogd met alle sommen die door het platform of door tussenkomst van het platform zijn ingehouden (bv. administratieve kost)

Voorgaande percentages zijn enkel van toepassing voor zover de inkomsten in 2021 uit de deeleconomie en verenigingswerk in de sportsector samen niet meer bedragen dan 6.390 euro.
Indien er meer verdiend wordt dan het voorziene plafond, worden de inkomsten beschouwd als beroepsinkomsten en zullen ze belast worden tegen de gebruikelijke tarieven, die kunnen oplopen tot 50 %. Ook zijn er socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op het ontvangen bedrag.

 

Bron: KB van 26 januari 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92 met het oog op de herinvoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de inkomsten uit de deeleconomie, BS 29 januari 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.