Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Mobiliteitsbudget : overgangsregeling begrenzing eindigt per 31/12/2022

By 30 december 2022No Comments

In 2021 heeft de overheid maatregelen aangaande het mobiliteitsbudget uitgewerkt, die de toepassing hiervan verstrengden. Zie hier ons artikel hierover.

Eén van de maatregelen was dat er vanaf 1 januari 2022 een minimum en maximum grens van toepassing is wat de omvang van het mobiliteitsbudget betreft.

  • Minimum op jaarbasis: 3.000 €
  • Maximaal één vijfde van het totale bruto jaarloon van de betrokken werknemer met een absoluut maximum van 16.000 €.

Indien je als werkgever reeds een mobiliteitsbudget toekende vóór de datum van bekendmaking van de wet, dan had je tot 1 januari 2023 de mogelijkheid om de grenzen toe te passen overeenkomstig voorgaande.

Het einde van deze overgangsperiode is bijgevolg bijna daar. De werkgevers die nog de oude mobiliteitsbudgetten toekenden, dienen zich dus in regel te stellen.

De controle op deze grenzen gebeurt bij eerste toekenning van het mobiliteitsbudget, zodat er in principe maar één controlemoment is, namelijk bij de bepaling van de omvang van het mobiliteitsbudget. Bij een eventuele wijziging van de functie kan er evenwel nogmaals een aanpassing van het mobiliteitsbudget volgen, zodat dan de grenzen ook opnieuw herbekeken moeten worden.

De NAR en de Centrale Raad voor het bedrijfsleven hebben echter al geadviseerd dat deze controle op regelmatige basis dient te gebeuren, m.n. bij elke aanvang van een leaseperiode en op jaarlijkse basis wanneer het mobiliteitsbudget geen pijler 1 bevat. Voorlopig is het nog wachten op het antwoord van de regering hierop.

Bron: Wet van 25 november 2021 houdende sociale en fiscale vergroening van de mobiliteit, BS 3 december 2021; Advies NAR van 29 november 2022 betreffende het luik Mobiliteitsbudget van een voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen, nr. 2327.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.