Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Mystery calls en Brussels Gewest

By 14 juli 2023No Comments

In het Brussels Gewest mogen de werkgelegenheidsinspecteurs of derden door hen aangesteld mystery calls uitvoeren om na te gaan of een werkgever discrimineert bij de aanwerving, rekrutering of tewerkstelling van werknemers.

Het Brussels Gewest heeft onlangs enkele nieuwigheden hieromtrent ingevoerd die in werking zijn getreden op 9 juli 2023.

Voorwaarden

De mystery call of discriminatietest moet aan een aantal voorwaarden voldoen :

  • Er mag geen sprake zijn van uitlokking. Het betreft enkel het scheppen van een situatie die zo’n discriminerende praktijk zou kunnen aantonen.
  • De test mag enkel uitgevoerd worden na een klacht of melding of op basis van redelijke verdenking nadat eerst een onderzoek heeft plaatsgevonden, omwille van bepaalde studies in een specifieke sector, of een vergelijkend onderzoek binnen een bepaalde sector. In specifieke gevallen is een uitdrukkelijke toestemming van de arbeidsauditeur of Procureur des Konings vereist.

Er mogen fictive elementen aangekaart worden tijdens de test.

Tijdens de test mogen ook strafbare feiten gepleegd worden door de inspecteurs of de derden, voor zover dit strikt noodzakelijk is om strafbare feiten aan het licht te brengen.

Bewijs

Een opgenomen gesprek kan dienen als bewijs wanneer deze opname gebeurd is door een inspecteur en deze ook deelgenomen heeft aan het gesprek. Als de gewestelijke inspecteur een derde heeft gemandateerd om de discriminatietest uit te voeren, kan het opgenomen gesprek ook dienen als bewijs.

De derde mag enkel aangesteld worden als blijkt uit het onderzoek dat de tussenkomst van een derde met bijzondere achtergrond noodzakelijk is gelet op de motieven voor discriminatie.

Er geldt wel een beroepsgeheim voor deze derde.

Bescherming

Werknemers die melding maken van discriminerende feiten zijn beschermd.

Meer info vind je hier terug.

Bron : Ord. Br. van 1 juni 2023 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van de tewerkstelling, BS 29 juni 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.