Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Overlegcomité 03/12/2021 – verlaging leeftijd mondmaskerplicht, beperking binnenactiviteiten en onderwijspakket

By 8 december 2021No Comments

Het Overlegcomité heeft vrijdag 3 december 2021 opnieuw de epidemiologische situatie in ons land besproken. Om de druk op de zorg te verminderen werd beslist om binnenactiviteiten te beperken, de kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs vervroegd te laten ingaan op 20 december en in de middelbare scholen over te schakelen op hybride onderwijs.

Hieronder een overzicht van de beslissingen:

Algemeen

Het Overlegcomité wijst erop dat burgemeesters ten allen tijde de lokale verantwoordelijkheid hebben om evenementen die een epidemiologisch risico vormen, na overleg met de bevoegde gezondheidsinstanties te annuleren.

Er wordt sterk aanbevolen om sociale contacten maximaal te beperken en mensen bij voorkeur buiten te ontmoeten. Daarnaast wordt het gebruik van zelftesten ook aangeraden.

Mondmaskerplicht vanaf zes jaar

Voor de plaatsen waar het dragen van een mondmasker verplicht is, wordt de leeftijd verlaagd naar zes jaar.

Kinderen en onderwijs

De kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs wordt met een week vervroegd en zal ingaan op 20 december 2021. 

Het middelbaar onderwijs wordt onder hybride vorm georganiseerd tot de examenperiode. Voor leerlingen die geen toegang hebben tot digitale middelen kan het afstandsonderwijs in de school georganiseerd worden.

Werknemers die niet kunnen werken door de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kunnen desgevallend een beroep doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona (zie ook het artikel ‘Toepassing tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor opvang kind – update‘).

Daarnaast is er een pakket aan maatregel beslist vanaf 6 december die de schoolomgeving veiliger moet maken:

  • Verplichte CO2-meters in elke klas en in ruimtes waar veel mensen samenkomen..
  • Nieuw protocol dat de klas sluit vanaf twee besmette gevallen.
  • Algemene mondmaskerplicht vanaf zes jaar.
  • Verbod op alle buitenschoolse activiteiten.
  • Aanbeveling aan de ouders om hun kinderen regelmatig  te (zelf)testen.

Het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en middelbaar onderwijs.

Er wordt contactonderwijs voorzien voor de meest kwetsbare leerlingen – zeker in het buitengewoon onderwijs. De ministers van Onderwijs bepalen de nadere modaliteiten.

De taskforce Vaccinatie zal snel voortgang maken met de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar, gezien het belang van vaccinatie voor de epidemiologische uitdagingen in het onderwijs.

Private bijeenkomsten binnen

Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn verboden, met inbegrip van georganiseerde  activiteiten. Dit verbod geldt niet voor sport, private bijeenkomsten  thuis of in een klein toeristisch logies, huwelijken en uitvaarten.

Publieke evenementen binnen

Evenementen met meer dan 4.000 bezoekers kunnen niet meer doorgaan vanaf zaterdag 4 december 2021 (vb. evenementen Sportpaleis)

Vanaf maandag 6 december 2021 zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder de volgende voorwaarden:

  • een maximum van 200 bezoekers,
  • zittend,
  • met mondmasker,
  • het gebruik van het Covid Safe Ticket  vanaf 50 bezoekers.

Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen.

Publieke evenementen buiten

Het Overlegcomité herinnert eraan dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor maatregelen van ‘crowd control’.

Het Comité vraagt aan de lokale besturen om deze maatregelen strikt te controleren. Indien deze maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, moet men deze evenementen annuleren.

Telewerk

Telewerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Telethuiswerk wordt verricht in overeenstemming met de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden. Er wordt tot 19/12/2021 (i.p.v.  12/12/2021) voorzien in de mogelijkheid van één terugkeerdag per werknemer per week met een max. van 20% op dezelfde dag aanwezige werknemers (voor wie telewerk verplicht is)  in de vestigingseenheid.

(zie ook het artikel ‘Opnieuw verplicht telewerk vanaf 20/11 en verplichting tot registratie telewerk – update‘)

Teambuidings en feesten op de werkvloer zijn verboden (zie ook het artikel ‘Preventiemaatregelen op de werkvloer – nieuwe generieke gids (versie 8) – update‘).

Horeca

De openingsuren in de horeca blijven beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23.00 uur.

Sportwedstrijden binnen

Sportieve wedstrijden binnen moeten zonder publiek worden georganiseerd. Minderjarige deelnemers kunnen vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

Inwerkingtreding?

Deze maatregelen gaan in om op zaterdag 4 december 2021.

Het Overlegcomité zal in de week van 20 december de epidemiologische situatie opnieuw evalueren.

 

Bron: https://www.premier.be/nl/samen-veilig-de-winter-door; KB van 04/12/2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 4 december 2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.