Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sociale verkiezingen – stemrecht uitzendkrachten – corona

By 21 oktober 2020No Comments

Welke ondernemingen?

De sociale verkiezingen moeten georganiseerd worden om de personeelsvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) aan te duiden indien de onderneming gemiddeld ten minste 50 werknemers telt, en om de personeelsvertegenwoordigers voor de ondernemingsraad (OR) aan te duiden indien de onderneming gemiddeld ten minste 100 werknemers telt. Het begrip ‘technische bedrijfseenheid’ (TBE) is hierbij van essentieel belang.

Een juridische entiteit kan samengesteld zijn uit een of meerdere TBE indien ze economisch en sociaal gezien autonoom zijn. Daarnaast is het ook mogelijk dat meerdere juridische entiteiten één TBE vormen omwille van economische en sociale samenhang.

Uitzendkrachten – stemrecht

Een belangrijke nieuwigheid bij de sociale verkiezingen van 2020 is het stemrecht voor uitzendkrachten.

Voor het eerst zullen uitzendkrachten stemrecht hebben bij de sociale verkiezingen bij de klant-gebruiker indien ze voldoen aan de door de wet voorziene tewerkstellingsvoorwaarden.

Opgelet: De wettelijke voorwaarden inzake stemrecht voor de uitzendkracht betreffen een anciënniteit bij éénzelfde gebruiker. Het feit dat de terbeschikkingstelling gebeurt via verscheidene uitzendkantoren speelt hierin geen rol. Indien een uitzendkracht bij dezelfde klant-gebruiker in de referteperiode gewerkt heeft via verschillende uitzendkantoren, dan moet dit samengevoegd worden om de tewerkstellingsvoorwaarde na te gaan.

Cumulatieve tewerkstellingsvoorwaarden

1. In de referteperiode van 1 augustus 2019 tot dag X tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit van de gebruiker of in de TBE van de gebruiker

  • Minstens 3 ononderbroken maanden;

OF

  • Minstens 65 onderbroken arbeidsdagen

Er geldt hierbij een cascaderegeling. Er zal eerst nagegaan worden of de voorwaarde van de ononderbroken tewerkstelling van minstens 3 maanden voldaan is. Indien dit niet het geval is, zal de voorwaarde van de 65 onderbroken arbeidsdagen nagegaan worden.

EN

2. In de referteperiode van dag X tot dag X+77 minstens 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit van de gebruiker of in de TBE van de gebruiker. Er moet hierbij ook rekening gehouden worden met de schorsing van de sociale verkiezingen vanaf dag X+36 gelet op de coronacrisis en de herneming van de procedure van de sociale verkiezingen op de nieuwe dag X+36 (op basis van de nieuwe dag Y).

De reeds opgebouwde dagen tussen dag X en dag X +35 blijven behouden en vanaf de nieuwe dag X+36 gebeurt er opnieuw een telling van de arbeidsdagen tot de nieuwe dag X+77. De FOD WASO heeft bevestigd dat de dagen tijdelijke werkloosheid eveneens meetellen voor de berekening van de 26 arbeidsdagen.

Referteperiode?

Dag X en X+35 zijn afhankelijk van de door de klant-gebruiker oorspronkelijk gekozen verkiezingsdatum (Dag Y).

De nieuwe dag X+36 en X+77 zijn afhankelijk van de voor de klant-gebruiker van toepassing zijnde nieuwe verkiezingsdatum (Nieuwe dag Y).

Dag XDag X+35  Oorspronkelijke dag Y
11/02/202017/03/202011/05/2020
12/02/202018/03/202012/05/2020
13/02/202019/03/202013/05/2020
14/02/202020/03/202014/05/2020
15/02/202021/03/202015/05/2020
16/02/202022/03/202016/05/2020
17/02/202023/03/202017/05/2020
18/02/202024/03/202018/05/2020
19/02/202025/03/202019/05/2020
20/02/202026/03/202020/05/2020
21/02/202027/03/202021/05/2020
22/02/202028/03/202022/05/2020
23/02/202029/03/202023/05/2020
24/02/202030/03/202024/05/2020

 

Nieuwe dag X+ 36Nieuwe dag X+77Nieuwe Dag Y
23/09/202003/11/202016/11/2020
24/09/202004/11/202017/11/2020
25/09/202005/11/202018/11/2020
26/09/202006/11/202019/11/2020
27/09/202007/11/202020/11/2020
28/09/202008/11/202021/11/2020
29/09/202009/11/202022/11/2020
30/09/202010/11/202023/11/2020
01/10/202011/11/202024/11/2020
02/10/202012/11/202025/11/2020
03/10/202013/11/202026/11/2020
04/10/202014/11/202027/11/2020
05/10/202015/11/202028/11/2020
06/10/202016/11/202029/11/2020

 

Standpunt FOD WASO

  • ‘Ononderbroken maanden’: ononderbroken onder contract bij de klant-gebruiker. Bepaalde korte periodes die niet onder contract liggen, tellen niet mee als onderbreking, namelijk gewoonlijke inactiviteitsdagen, weekenddagen, dagen van collectief verlof,….
  • ‘Onderbroken arbeidsdagen’: dagen waarop de uitzendkracht daadwerkelijk ter beschikking is gesteld bij de gebruiker. Het gaat met andere woorden over dagen waarop arbeid voorzien is tijdens het contract. Het gaat over alle dagen waarop de uitzendkracht ingeboekt is bij de gebruiker en daadwerkelijk gepresteerd heeft, met dien verstaande dat schorsingen ook mee in aanmerking komen.

Voorbeeld:
Indien de uitzendkracht gedurende 3 opeenvolgende maanden is tewerkgesteld bij een gebruiker (die inactief is op zaterdag en zondag) op basis van opeenvolgende deeltijdse weekcontracten van maandag tot vrijdag, met een werkrooster op maandag, woensdag en vrijdag, zal er sprake zijn van een ononderbroken periode van 3 maanden.
Indien er geen sprake is van opeenvolgende weekcontracten, doch er wordt onderbroken, worden enkel de daadwerkelijk gepresteerde dagen en de gelijkgestelde dagen geteld (vb. indien de uitzendkracht op een bepaalde dag was ingeboekt maar niet presteert wegens ziekte, telt deze dag mee als arbeidsdag).

 

Meer informatie kan u terugvinden op de website van de FOD WASO.

 

Bron: Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, BS 7 december 2007; www.werk.belgie.be; Wet van 15/07/2020 tot wijziging van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie om de termijn tot het afsluiten van een akkoord om elektronisch te stemmen bij de sociale verkiezingen 2020 te verlengen, BS 27 juli 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.