Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Corona-ouderschapslof – CAO 103/5 neutralisering periode

By 19 oktober 2020oktober 27th, 2020No Comments

Het corona-ouderschapsverlof is een nieuwe specifieke vorm van ouderschapsverlof dat werknemers toelaat onder bepaalde voorwaarden hun arbeidsprestaties met akkoord van de werkgever te verminderen met 1/5 of 1/2 voor hun kind. Dit om ouders te helpen met de combinatie werk en opvang van hun kinderen gelet op de coronacrisis. Het betreft een extra verlof bovenop het gewone ouderschapsverlof en kon aangevraagd worden voor de periode van 01/05/2020 tot 30/09/2020.

Opgelet: bij een verbreking van de arbeidsovereenkomst tijdens een periode van corona-ouderschapsverlof moet de opzeggingstermijn berekend worden rekening houdend met het lopend loon van de werknemer indien er geen vermindering van de prestaties zou zijn.

De werknemer kon aan de werkgever ook vragen om een lopend tijdskrediet / thematisch verlof te schorsen om corona-ouderschapsverlof op te nemen. Het lopend tijdskrediet / thematisch verlof werd dan tijdelijk on hold gezet voor de periode van het corona-ouderschapsverlof. Na afloop van het corona-ouderschapsverlof herneemt het tijdskrediet / thematisch verlof automatisch tot de oorspronkelijk gevraagde einddatum. De oorspronkelijk periode wordt dus niet verlengd.  Het saldo kan nadien via een nieuwe aanvraag opgenomen worden op voorwaarde dat men op dat moment voldoet aan de toepassingsvoorwaarden, met uitzondering van de minimale duurtijd.

Het corona-ouderschapsverlof was oorspronkelijk niet geneutraliseerd voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarde. De sociale partners hadden midden september wel een akkoord bereikt dat voorzag in een aanpassing aan CAO nr. 103 zodat de periodes van het corona-ouderschapsverlof, het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbaan geneutraliseerd  zouden worden. Ondertussen is dit met retroactieve werking met CAO nr. 103/5  vanaf 1 mei 2020 in orde gebracht. 

Zoals eerder meegedeeld geldt de Vlaamse aanmoedigingspremie niet voor het corona-ouderschapsverlof. Bijgevolg werden de lopende dossiers op 30 april 2020 stopgezet of geannuleerd. Werknemers die hun gewone ouderschapsverlof of tijdskrediet met motief zorg voor een kind hebben omgezet en dat doorloopt na het corona-ouderschapsverlof kunnen een nieuwe aanvraag indienen na de periode van het corona-ouderschapsverlof. 

Er is op dit moment geen officiële bevestiging dat het corona-ouderschapsverlof nog verlengd zal worden na 30/09/2020. Er zijn wel enkele wetsvoorstellen ingediend in de Kamer maar deze zitten nog in de eerste fase van het wetgevend proces.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.