Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Steunpakket bedrijven in het kader van de energiecrisis-update

By 28 oktober 2022No Comments

De federale regering heeft op 16/09/2022 beslist over de toekenning van bijkomende steun voor bedrijven in het kader van de energiecrisis.

Sociale steunmaatregelen

Fiscale en financiële steunmaatregelen

 • Uitstel van betaling van belastingen

Normaal dienen werkgevers afhankelijk of het maand-of kwartaalaangevers zijn, de bedrijfsvoorheffing te voldoen uiterlijk de 15e van de maand volgend op het verstrijken van de periode waarop de aangifte betrekking heeft.

Deze deadline wordt tijdelijk verlengd met 2 maanden, dus voor kwartaalaangevers tot de 15e van de maand volgend op de derde maand van het trimester waarop de bedrijfsvoorheffing betrekking heeft, en voor maandaangevers uiterlijk de 15e van de maand volgend op de derde maand. 

Het betreft enkel de inkomsten verbonden aan de maanden november en december 2022, en het vierde kwartaal 2022 voor de kwartaalaangevers. 

Bij tijdige betaling binnen de verlengde termijnen zullen er geen nalatigheidsinteresten aangerekend worden. 

Opgelet deze maatregel is enkel aangekondigd en moet dus nog officieel in wetteksten gepubliceerd worden. 

 • Afbetalingsplannen voor fiscale schulden
 • Bijsturing van de bestaande maatregelen inzake de investeringsaftrek
 • Fiscale vrijstelling regionale steunmaatregelen
 • Aanpassen investeringsscope Belgian Recovery Fund
 • Verlaging van de accijnzen op gas en elektriciteit naar het Europees minimum voor de maanden november en december (21% naar 6 %) Verlengd tot 31 maart 2023.

Overige maatregelen

 • Tijdelijk moratorium op faillissementen voor ondernemingen getroffen door de energiecrisis als gevolg van acties door de leverancier
 • Gedragscode tussen de energieleveranciers en de zelfstandigen en de kmo’s
 • De agrovoedingssector zal als kritische sector bij voorrang energie krijgen in geval van een risico op onderbreking.

Vlaanderen

 • Steunpakket energiekosten

Ondernemingen met een operationeel verlies voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 komen in aanmerking voor steun. 

De ondernemingen moeten geconfronteerd worden met een verdubbeling van de energiekosten in het vierde kwartaal 2022 ten opzichte van 2021. Het gedeelte (meerkost) van de eenheidsprijzen voor gas en elektriciteit (inclusief de heffingen en andere kosten) boven het dubbele van het gemiddelde van de prijzen op maandbasis door het bedrijf betaald voor haar vestigingen in Vlaanderen in 2021 komt voor steun in aanmerking.

De Vlaamse Regering voorziet ook in een verhoogde steun voor energie-intensieve ondernemingen actief in specifiek getroffen sectoren. Ook energie-intensieve ondernemingen die in het vierde kwartaal 2022 alleen in hun Vlaamse bedrijfstakken verlies leden – en dus niet op ondernemingsniveau -, kunnen deze steun krijgen.

Meer info kan je hier terugvinden.

 • uitbreiding overbruggingslening

Bron: https://www.premier.be/nl/regering-beslist-goedkoper-basispakket-voor-gezinnen-en-steunpakket-voor-bedrijven; diverse media

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.