Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de opvang van een kind gelet op de ‘paaspauze’ en de annulatie van paaskampen?

By 29 maart 2021april 1st, 2021No Comments

Op het Overlegcomité van 24/03/2021 werd er een breed afkoelingspakket aan maatregelen beslist om de stijgende trend in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames te keren.

Er werd daarbij beslist dat de lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs,  deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) opgeschort zijn van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen konden openblijven maar de overheid raadt evenwel sterk aan om de kinderen in die week toch zelf op te vangen. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie. In deze periode wordt er voor  kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

Gelet op deze extra beperkingen/ maatregel is het mogelijk dat paaskampen of andere georganiseerde opvang tijdens de paasvakantie door de organisator worden geannuleerd of slechts kunnen doorgaan in kleinere groepen dan aanvankelijk was voorzien.

Tijdelijke werkloosheid overmacht corona?

  • Volledig of gedeeltelijk geannuleerde opvang in de paasvakantie

De werknemer die, als gevolg van de volledige of gedeeltelijke annulatie van een vakantiekamp of een buitenschoolse opvang in georganiseerd verband, tijdens de paasvakantie een minderjarig kind dat met hem samenwoont zelf moet opvangen, kan voor de dagen waarop hij instaat voor de opvang van het kind recht hebben op uitkeringen tijdelijke werkloosheid  wegens overmacht corona.

Met gedeeltelijke annulatie wordt bedoeld dat er vóór de beslissing van het Overlegcomité van 19 maart 2021 meer kinderen waren ingeschreven dan nu nog toegelaten, waardoor de inschrijving van bepaalde kinderen is geannuleerd.

De werknemer kan enkel gebruik maken van dit recht indien het kind ten laatste op 18 maart 2021 ingeschreven was voor het kamp of voor de georganiseerde buitenschoolse opvang.

  • Kleuterscholen die openblijven in de week voor de paasvakantie

Uitzonderlijk wordt het recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona in de week van 29 maart tot 3 april 2021 toegekend aan de werknemer die gevolg geeft aan de oproep van de autoriteiten om een kind dat met hem samenwoont niet naar de kleuterschool te laten gaan, voor de dagen waarop hij zelf instaat voor de opvang.

  • Kinderdagverblijven die in periode van 29 maart tot 18 april 2021 niet gesloten zijn

Uitzonderlijk wordt het recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona in de week van 29 maart tot 3 april 2021 toegekend aan de werknemer die gevolg geeft aan de oproep van de autoriteiten om een kind dat met hem samenwoont niet naar het kinderdagverblijf te laten gaan, voor de dagen waarop het kind normaal ingeschreven is voor de opvang en waarop hij zelf instaat voor de opvang.

  • Volledige of gedeeltelijke sluiting school of kinderdagverblijf

Er was reeds voorzien in het recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor een werknemer waarvan een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar zijn kinderdagverblijf of naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school sluit. 

Opgelet: Deze mogelijkheid geldt niet indien de school niet gesloten is, maar enkel de voor- of naschoolse opvang is afgeschaft.

 

In alle gevallen geldt de beperking dat bij samenwonende ouders slechts één ouder voor eenzelfde periode gebruik kan maken van dit recht.

Procedure

De werknemer die gebruik maakt van dit recht dient zijn werkgever daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

  • Annulatie inschrijving van het kind in een vakantiekamp of in een buitenschoolse opvang in georganiseerd verband tijdens de paasvakantie:

De werknemer moet een attest ‘annulatie inschrijving vakantiekamp of buitenschoolse opvangafgeleverd door de organisator van het geannuleerde kamp of de georganiseerde opvang bezorgen aan de werkgever.

De werkgever moet het attest ter beschikking houden van de RVA die ze eventueel ter controle kan opvragen.

  • Indien de werknemer gevolg geeft aan de oproep van de autoriteiten om in de week voor de paasvakantie het kind niet naar de kleuterschool te laten gaan en zelf in te staan voor de opvang:

De werknemer moet enkel indien de werkgever dit vraagt en ter bevestiging dat het kind in de school is ingeschreven, het attest ‘opvang kind sluiting corona’ aan de werkgever bezorgen. Op dit attest moet de kleuterschool in het deel A enkel de rubriek 1 invullen.

Deze regeling geldt eveneens voor de periode van 29 maart tot 18 april 2021 voor de kinderdagverblijven.

 

De werknemer ontvangt van de RVA een tijdelijke werkloosheidsuitkering (desgevallend na het indienen van een uitkeringsaanvraag door de werknemer). De werkgever dient de formaliteiten te vervullen in het kader van de vereenvoudigde procedure en moet de attesten ter beschikking houden voor een eventuele controle door de RVA.

 

Bron:  RVA ‘Tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de opvang van een kind omwille van de volledige of gedeeltelijke annulatie van een paasvakantiekamp of omdat het kind niet naar de kleuterschool of het kinderdagverblijf gaat’; https://www.premier.be/nl/overlegcomit%C3%A9-beslist-breed-afkoelingspakket.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.