Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Tijdelijke werkloosheid overmacht – gelegenheidswerknemers tuin-en landbouw

By 31 augustus 2020No Comments

Vanaf 21 augustus 2020 kunnen gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht quarantaine.

Voorwaarden

  • Gelegenheidswerknemers in de land-en tuinbouw tewerkgesteld bij een werkgever onder het PC van de landbouw (PC 144), tuinbouw (PC 145) (m.u.v. PC 145.04) of uitzendarbeid (PC 322) voor zover dat de uitzendkracht bij een gebruiker in één van deze sectoren wordt tewerkgesteld; 
  • die een arbeidsovereenkomst hebben gesloten (desgevallend mondeling);
  • waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is wegens overmacht, omdat zij positief getest zijn op het COVID-19 virus zonder arbeidsongeschikt te zijn, maar als gevolg daarvan in verplichte quarantaine moeten (= quarantainegetuigschrift huisarts);
  • en niet beschikken over een beroeps- of vervangingsinkomen

De laatste voorwaarde (geen beroeps- of vervangingsinkomen) zal in eerste instantie gecontroleerd worden door de uitbetalingsinstelling ofwel a posteriori door de RVA.

Dimona ‘QUA’

Voor deze gelegenheidswerknemers moet een ‘dag’Dimona type ‘QUA‘ gebeuren, zonder IN- en OUT-uur door de werkgever die hem zou tewerkstellen. 

De uitrol van dit nieuwe type Dimona werd voorzien voor vrijdag 28 augustus 2020. De RSZ heeft laten weten dat het desgevallend mogelijk is de aangifte retroactief uit te voeren vanaf het begin van de maatregel (21 augustus 2020), zonder laattijdigheid.

Er kan ook gebruik gemaakt worden van het kanaal ‘multidimona’.

DmfA

Er moet door de werkgever een DmfA ingediend worden onder werknemerskengetal 010 of 022, waarbij de periode van tijdelijke werkloosheid overmacht quarantaine met de indicatieve prestatiecode 70 wordt aangegeven. De dagen tijdelijke werkloosheid overmacht quarantaine tellen mee voor de respectievelijke contingenten, die echter tot het einde van het jaar verdubbeld zijn.

De applicatie Green@work zal eveneens aangepast worden.

ASR

De werkgever dient ook de ASR aangiften te versturen (ASR werkloosheid scenario 2 en scenario 5).

Bijkomende formaliteiten vanaf 01/09/2020

Ondernemingen die niet in aanmerking komen als zwaar getroffen sector of zwaar getroffen onderneming moeten vanaf 01/09/2020 de overige formaliteiten i.h.k.v. de gewone procedure tijdelijke werkloosheid overmacht toepassen.

  • de tijdelijke werkloosheid overmacht (voor andere redenen) elektronisch melden aan de RVA via de toepassing ‘Tijdelijke werkloosheid‘ en de stukken moeten worden ingediend waaruit de overmacht blijkt (mail RVA);
  • de controleformulieren C.3.2A afleveren aan de werknemers.

 

Bron: Administratieve instructies RSZ – 2020/3 / Tussentijdse instructies; FAQ RVA Tijdelijke werkloosheid Corona

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.