Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Uitbreiding toepassingsgebied PC 132 met bepaalde bedienden vanaf Q3 2023? – update

By 30 juni 2023No Comments

In ons artikel “Uitbreiding toepassingsgebied PC 132, PC 144 en PC 145 met bepaalde bedienden?” werd reeds aangekondigd dat de sociale partners een uitbreiding voorstelden van het bevoegdheidsgebied van het paritair comité voor de voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken (PC 132) met de bedienden die momenteel onder het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) vallen.

Volgens de vooruitzichten van de RSZ zou het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de technische land- en tuinbouw (PC 132)  vanaf het derde kwartaal 2023 (01/07/2023) uitgebreid worden tot bedienden (PC 200). Ze hebben hierover in hun kwartaalaanpassingen 2023/2 gecommuniceerd.

Er zou door het Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden in tegenstelling tot de arbeiders geen eindejaarspremie worden uitbetaald.

Het KB dat deze bevoegdheidswijziging voorziet, werd ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze uitbreiding heeft uitwerking vanaf 01/07/2023. 

Voor de bedienden die vóór 1 januari 2023 onder PC 200 vielen, zal er voorlopig niets wijzigen m.b.t. de loon- en arbeidsvoorwaarden. De huidige loon- en arbeidsvoorwaarde blijven van toepassing totdat PC 132 deze situatie regelt via een bijzondere CAO of tot ze een nieuwe CAO over hetzelfde onderwerp sluiten.

 

Bron: Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités, BS 7 december 2021; Trimcor RSZ van 25/05/2023; KB van 11/06/2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17.03.1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegheid ervan, BS 23 juni 2023.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.