Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vanaf 01/09 geen aanbevolen telewerk meer en de Generieke gids blijft van toepassing

By 30 augustus 2021No Comments

Het Overlegcomité heeft op 20/08/2021 versoepelingen aangekondigd vanaf 01/09/2021. 

Aanbevolen, structureel of occasioneel telewerk? 

Een van deze versoepelingen is het feit dat telewerk niet langer aanbevolen is door de overheid, behoudens in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ondernemingen worden wel uitgenodigd om telewerk structureel te verankeren.

Ter herinnering vanaf 27/06/2021 was telewerk niet langer verplicht, maar wel nog steeds sterk aanbevolen door de overheid.  Werknemers mochten dus terug op kantoor werken met inachtname van de preventiemaatregelen (o.a. sociale distancing) zoals opgenomen in de Generieke gids.

In het kader van dit ‘aanbevolen telewerk’ kon men als onderneming een beroep doen op CAO 149.  Deze NAR CAO voorzag een kader voor het door de overheid verplichte of aanbevolen telewerk voor de ondernemingen die op datum van 1 januari 2021 nog geen regeling van telewerk hadden uitgewerkt.

Aangezien telewerk vanaf 01/09/2021 niet meer ‘aanbevolen’ wordt door de overheid (behoudens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), moeten de ondernemingen die verder een beroep willen doen op telewerk de nodige stappen ondernemen om structureel of occasioneel telewerk in te voeren. Er kan vanaf deze datum immers geen beroep meer gedaan worden op CAO 149.

  • CAO 85: structureel telewerk

Het telewerk (in de privésector) is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie in het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis en niet incidenteel buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd.

Belangrijk hierbij is dat telewerk op vrijwillige basis wordt uitgevoerd en dat er een schriftelijke overeenkomst (verplichte vermeldingen) wordt opgesteld tussen werkgever en werknemer uiterlijk op het ogenblik dat de telewerker begint met de uitvoering van het telewerk.

  • Wet werkbaar en wendbaar werk: occasioneel telewerk

Het occasioneel telewerk is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk in het kader van een arbeidsovereenkomst waarbij, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, incidenteel en niet op regelmatige basis buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd.

De werkgever kan via CAO of het arbeidsreglement, een kader (verplichte vermeldingen) vastleggen waarbinnen het occasioneel telewerk kan worden aangevraagd.

Preventiemaatregelen

Als werkgever blijf je verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de werkvloer. In het kader hiervan moet je als werkgever nog steeds de nodige preventiemaatregelen nemen om de verspreiding van het virus op de werkvloer tegen te gaan (o.a. social distancing). Het MB verwijst hiervoor nog steeds naar de Generieke gids.

De passende preventiemaatregelen moeten op het niveau van de onderneming uitgewerkt  en genomen worden met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Men moet zowel de werknemers als derden tijdig informeren over de geldende preventiemaatregelen en desgevallend een een passende opleiding verstrekken.

Deze regels werden dus niet gewijzigd!

 

Bron: MB van 25/08/2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 26 augustus 2021. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.