Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis – update

By 18 mei 2020No Comments

Maatregelen Nationale veiligheidsraad

Het MB van 23/03/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bevatte een heel aantal beperkingen, o.a.:

 • Sluiting handelszaken en winkels, met uitzondering van de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels; de dierenvoedingswinkels;de apotheken; de krantenwinkels;de tankstations en de leveranciers van brandstoffen; de telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak; de winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen en dit op afspraak; de doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen; de tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen; de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten.
 • Specifieke modaliteiten voor de toegang tot grootwarenhuizen, doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment, tuincentra, boonkwekerijen alsook groothandels bestemd voor professionelen
 • De verplichte sluiting van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector.
 • De verplichting tot telethuiswerk voor alle niet-essentiële bedrijven voor alle functies die zich hiertoe lenen. Voor de functies waarvoor telethuiswerk niet toegepast kan worden, moeten deze bedrijven de nodige maatregelen nemen om de regels rond social distancing te garanderen (afstand 1,5 m). Dit geldt ook voor het door de werkgever georganiseerd vervoer. Indien dit niet mogelijk is, moeten deze bedrijven sluiten
 • De verplichting tot telethuiswerk is niet van toepassing op de cruciale sectoren en de essentiële diensten (zoals gedefinieerd in bijlage bij dit besluit), met inbegrip van producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van deze bedrijven en deze diensten. Zij zijn gehouden in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.
 • Personen zijn ertoe gehouden om thuis te blijven. Niet-essentiële verplaatsingen zijn verboden.

 

Gefaseerde versoepeling

De Nationale veiligheidsraad heeft op 24/04/2020 , 06/05/2020, 11/05/2020 en 18/05/2020 een gefaseerde versoepeling van de opgelegde maatregelen aangekondigd op voorwaarde dat de cijfers i.v.m. de ziekenhuisopnames verder blijven dalen.

Hierbij werd aangekondigd dat de volgende principes hoe dan ook van kracht zouden blijven:

 • beperken van contacten tussen personen
 • social distancing (herinrichten werkplek,…)
 • goede hygiëne (handhygiëne, hygiënische werkplekken,….)
 • telewerk blijft aanbevolen voor de functies waar dit mogelijk is 
 • niet-essentiële verplaatsingen blijven verboden 

Fase 1A voorziet vanaf 04/05/2020 voor de industrie en de B2B-services dat telewerk de norm blijft en dat bedrijven die niet kunnen voldoen aan de social distancing dit moeten comperenserne door een reeks andere maatregelen waaronder het dragen van een masker. Er moet hierbij wel verduidelijkt worden dat mondmaskers geen maatregel op zichzelf zijn en zijn steeds te beschouwen zijn als bijkomende maatregel in samenhang met andere maatregelen.

De stoffenwinkels mogen in deze fase ook terug opengaan gelet op hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers.
Daarnaast is fysieke activiteit in open lucht toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Ook andere contactloze sporten mogen beoefend worden in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s zal nog altijd verboden blijven.
Fase 1B voorziet vanaf 11/05/2020 dat alle winkels terug kunnen opengaan (zonder discriminatie op basis van grootte of sector) onder voorwaarden m.b.t.:
 • de organisatie van het werk;
 • ontvangst van klanten;
 • beperken van de toegang om drukte te vermijden.

Net als voor de winkels die al open zijn – zal slechts 1 klant per 10m² worden toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels. Mondmaskers (bedekking mond en neus) worden aangeraden in winkels, maar zijn niet verplicht. In ieder geval moet de social distancing gerespecteerd worden. Werkgevers moeten veilige werkomstandigheden voor hun werknemers garanderen. Om drukte vermijden zullen klanten hun inkopen alleen moeten doen, met uitzondering van kinderen jongeren dan 18 jaar en voor mensen die hulp nodig hebben. Het wordt daarbij aangeraden dat klanten hun inkopen doen in een stad of gemeente in de buurt van hun huis of werkplek. 

Contactberoepen (vb. kappers) zijn in deze fase nog steeds verboden.

Ook samenscholingen, uitstappen, reizen en toeristische bezoeken blijven verboden. 

Markten zijn in deze fase niet toegestaan. Individuele marktkramen (food en non-food) zijn wel mogelijk op voorwaarde dat ze hiervoor de toestemming hebben van de lokale autoriteiten en op de gebruikelijke locaties.

Cafés, bars, restaurants en de feest-, recreatieve, culturele en toeristische plaatsen blijven in deze fase gesloten.

Fase 2 voorziet vanaf 18/05/2020 om de zogenaamde contactberoepen onder bepaalde voorwaarden terug toe te laten. Ze moeten werken op afspraak, met een mondmasker of mondneusbescherming (personeel en klanten) en met inachtname van de veiligheidsafstand. 
In deze fase wordt voorzien in de geleidelijke heropstart van de lessen voor bepaalde leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. De kleuterscholen blijven gesloten en het hoger onderwijs heeft het einde van het academiejaar georganiseerd samen met de gemeenschapsoverheden. 
Musea en culturele bezienswaardigheden (historische gebouwen, monumenten, kastelen, citadellen,…) kunnen terug open op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem opzetten en de nodige maatregelen nemen om te vermijden dat het te druk wordt. 
Ook trekpleisters in de natuur, waaronder dierenparken kunnen terug open op voorwaarde dat ze een online of telefonisch ticketingsysteem opzetten, een circulatieplan opstellen en cafetaria’s en restaurants gesloten blijven alsook attracties en speeltuinen. 
Na instemming van de lokale overheden kunnen er opnieuw markten worden georganiseerd (max. 50 kramen, circulatieplan en social distancing). 
Reguliere sporttrainingen en sportlessen in open lucht  en in clubverband mogen hervat worden indien er een coach aanwezig is en de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen. Bovendien mogen sportclubs enkel terug open indien ze alle maatregelen nemen om de veiligheid van de sporters te waarborgen. 
Huwelijken en begrafenissen zijn mogelijk met max. 30 personen met respect voor de veiligheidsafstand. 

In Fase 3  ten vroegste vanaf 08/06/2020 zouden de opties van een geleidelijke heropening van de horecasector bekeken worden.

Culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen blijven verboden tot 30/06/2020.

Sportwedstrijden zowel amateur als professioneel blijven verboden tot 31/07/2020. 

Veilige werkplek – preventiemaatregelen

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, de beleidscel van de Minister van Werk en de experten van de FOD WASO hebben in overleg een generieke gids uitgewerkt om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten tijdens de coronacrisis. Ondertussen werd er een geüpdatete versie van de gids gepubliceerd met volgende wijzigingen: 

 • Algemene maatregelen, onder ‘maak maximaal gebruik van het sociaal overleg in jouw
  onderneming’: Vraag het advies van de overlegorganen voor de heropstart
 • Handhygiëne : Droog je handen na het wassen met een papieren doekje en gebruik dit doekje om de waterkraan dicht te draaien of sluit de kraan met je elleboog.
 • Vervoer : nieuwe informatie over de afscheidingen en hygiëne het gebruik van deelfietsen of deelsteps
 • Sanitaire voorzieningen : maatregelen ingeval er douches zijn in de onderneming
 • Reiniging van de werkplek/arbeidsmiddelen: aandacht voor mogelijke contaminatie (zoals legionella) in leidingen

De gids bevat een kader met maatregelen die vervolgens verder op door de sectoren en de ondernemingen verder ingekleurd kunnen worden om er voor te zorgen dat de activiteiten uitgeoefend kunnen worden in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden.

Er zijn ook reeds enkele sectorgidsen of protocollen verschenen die een sectorale invulling geven aan de maatregelen en richtlijnen van de generieke gids, met name:

Specifiek voor de opening van de winkels vanaf 11/05/2020 heeft de FOD Economie een gids opgesteld met richtlijnen. 

De Economic Risk Management Group (ERMG) heeft ook een praktische leidraad opgesteld voor de omgang met klanten voor kabinetten, salons, kantoren,…. van vrije beroepen en zelfstandigen.  

De FOD WASO heeft ook een affiche ‘veilig op het werk’ ter beschikking gesteld die uitgehangen kan worden op de werkvloer. Daarnaast is er ook een nieuwe versie van de checklist preventie COVID-19. die gebaseerd is op de generieke gids en de principes van de welzijnsreglementering. Deze checklist kan u gebruiken als een controlelijst i.h.k.v. zelfcontrole. 

 

Voor het overige verwijzen we ook naar ons artikel Coronavirus: preventiemaatregelen op de werkvloer – update‘.

 

Bron: MB van 23/03/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken voorziet een heel aantal beperkingen, BS 24/03/2020; Maatregelen van de Nationale veiligheidsraad van 24/04/2020. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.