Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vlaamse dienstencheques: aanpassing subsidieregeling n.a.v. coronavirus – update

By 30 september 2020No Comments

In ons artikel ‘Vlaamse dienstencheques: verlenging geldigheidsdatum en verhoging subsidie n.a.v. coronavirus – update‘ werd de verhoogde subsidieregeling n.a.v. het coronavirus voor dienstencheques met een prestatiedatum van 16/03/2020 – 10/05/2020 toegelicht.

De Vlaamse overheid voorziet nu een een verlenging en een beperking van de verhoogde subsidies n.a.v. het coronavirus.

Op 3 en 24 april 2020 werd beslist om de subsidies voor dienstencheques met prestatiedatum van 16/03/2020 – 10/05/2020 te verhogen met 8,64 euro (tot 23 euro) per dienstencheque. Hierbij werd wel als voorwaarde gesteld dat 25% hiervan besteed moest worden voor de bescherming van de werknemers en veilige werkomstandigheden.

De problemen van de sector zullen echter ondanks de versoepeling van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad nog enige tijd aanhouden. Zo zal de sector nog geruime tijd hinder ondervinden door het wegvallen van prestaties waardoor inkomsten verminderen en anderzijds zullen ze moeten blijven investeren in veilige werkomstandigheden voor de werknemers.

Verlenging subsidies 

Gelet op bovenstaande werd beslist om voor de periode van 11/05/2020 – 30/06/2020 volgende tegemoetkoming te voorzien:

  • 5,40 euro per dienstencheque met een prestatiedatum van 11/05/2020 – 31/05/2020.
  • 3,78 euro per dienstencheque met een prestatiedatum van 01/06/2020 – 30/06/2020.

Hiervan moet telkens minstens 2,16 euro besteed worden aan maatregelen voor een veilige werkomgeving voor de werknemers.

De bijkomende steun voor de periode 11/05/2020 – 30/06/2020 is bovendien beperkt. Er is recht op een verhoogde subsidie tot een vastgelegd plafond van aantal prestaties bereikt wordt. Van zodra het plafond bereikt is, ontvangt men enkel nog de verhoging van 2,16 euro per dienstencheque voor de veiligheidsmaatregelen voor de werknemers.

Plafond

  • prestaties van 11/05/2020 – 31/05/2020: 66,67% van het gemiddeld aantal prestaties van de onderneming per periode van 21 dagen in 2019.
  • prestaties van 01/06/2020 – 30/06/2020: 80% van het gemiddeld aantal prestaties van de onderneming per maand in 2019.

De toekenning van de verhoogde subsidies gebeurt automatisch door Sodexo, maar zal wel plaatsvinden op een later tijdstip dan de betaling van de gewone tegemoetkoming per dienstencheque.

Indienen kostendossier 

De Vlaamse sociale inspectie heeft in september documenten opgestuurd naar dienstenchequesbedrijven met betrekking tot de aanvullende subsidies die ten gevolge van corona werden toegekend voor de gepresteerde uren tussen 06/04/2020 – 30/06/2020. De bedoeling is om de inspectie een overzicht te bezorgen van de gemaakte kosten. Er werd hierbij een deadline van 30/09/2020 vooropgesteld. Gelet op het feit dat deze termijn in bepaalde gevallen te kort is om de nodige stukken te verzamelen en deze stukken nodig zijn voor een objectieve controle werd de indieningstermijn verleng tot uiterlijk 31/10/2020.

De Vlaamse overheid heeft ook verduidelijkt dat niet alle ondernemingen een vraag tot indiening van kosten heeft ontvangen. De vraag tot het indienen van een dossier is op basis van een objectieve risico-analyse gebeurd rekening houdend met de toegekende bedragen. 

Hieronder kan u nog enkele verduidelijkingen terugvinden van de Vlaamse overheid:

Verduidelijking kosten

De ondernemingen mogen kosten indienen die gemaakt zijn voor 31/7/2020. Dit houdt in dat opleidingen, acties van interne personeelsleden, bestellingen van materiaal konden gebeuren tot 31/7/2020. De levering van materiaal, factureringen en betalingen dienen voor 30/9/2020 voltooid te zijn. Alleen kosten die op dat moment effectief betaald zijn, mogen in het overzicht van kosten opgenomen worden.

Overzicht van kosten 

Er wordt een “overzicht van kosten” gevraagd dat inzicht geeft in de gemaakte kosten en die verder als basis kan dienen voor eventueel verder onderzoek ter plaatse. Het is logisch dat zo een “overzicht” van een grote onderneming meer kosten zal bundelen en dus minder gedetailleerd zal zijn dan van een kleine onderneming. (Groepen van) Ondernemingen met meerdere erkenningsnummers worden gevraagd om per erkenningsnummer een dossier in te dienen. De kosten mogen wel aangekocht worden door 1 onderneming en vervolgens op basis van een verdeelsleutel (bv. werknemers of prestaties) verspreid worden over de verschillende ondernemingen. Eenzelfde principe geldt ook voor ondernemingen met meerdere activiteiten.

Controles 

Op basis van de ingediende kostendossiers zal een steekproef genomen worden van ondernemingen die een controle ter plaatse zullen ontvangen. Deze ondernemingen zullen gecontacteerd worden, in principe eind oktober/november. Deze aangekondigde controles zullen nog zoveel mogelijk dit kalenderjaar ingepland worden.

Bewaartermijn

Er wordt aan alle ondernemingen gevraagd de bewijstukken 5 jaar bij te houden conform de juridische verjaringstermijn.

Op basis van een evaluatie, eventuele klachten of meldingen, etc. zijn immers bijkomende controles nog mogelijk.

Vragen/ informatie

Bijkomende informatie kan u terugvinden op de website van de Vlaamse overheid of u kan contact opnemen via kostendossier.wse@vlaanderen.be.

 

Via volgende link kan u ook de instructies voor de veiligheid op de werkvloer voor werknemers dienstencheques gedurende de ‘coronamaatregelen’ terugvinden.

 

Bron: https://www.hildecrevits.be/nieuws/verlening-hogere-subsidies-dienstenchequebdedrijven-/; Besluit van de Vlaamse Regering van 08/05/2020 tot wijziging van het KB van 12/12/2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verhoogde tegemoetkoming, BS 14/05/2020; https://www.vlaanderen.be/een-dienstencheque-onderneming-opstarten-en-beheren/maatregelen-dienstenchequesector-tegen-de-verspreiding-van-het-coronavirus. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.