Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bedrijfswagens in 2023

By 27 december 2022No Comments

1. CO²-bijdrage voor het privégebruik van een bedrijfswagen

Sinds 1 januari 2005 betaalt u als werkgever maandelijks een CO²-bijdrage van zodra u aan uw werknemers een firmawagen toekent die zij ook voor niet beroepsdoeleinden mogen gebruiken (vb. woon-werk verplaatsingen, ander privégebruik,..). De CO²-bijdrage is ten laste van de werkgever en staat volledig los van het voordeel van alle aard waarop de werknemer belast wordt. Deze forfaitaire bijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de tussenkomst van de werknemer.

Deze CO²-bijdrage is gebaseerd op het CO²-uitstootgehalte van de bedrijfswagen en het brandstoftype van de wagen in kwestie.

Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de indexeringscoëfficiënt 1,5046

Berekening CO²-bijdrage

De bijdrage wordt berekend op basis van het CO²-uitstootgehalte en het brandstoftype van het voertuig. Vanaf 1 januari 2023 is de formule voor de berekening van de CO²-bijdrage de volgende:

Aard van het voertuigMaandelijkse bijdrage
Benzinevoertuigen ((Y* × 9 EUR) – 768) × 1,5046) : 12
Dieselvoertuigen ((Y* × 9 EUR) – 600) × 1,5046) : 12
Voertuigen met elektrische aandrijving 20,83 EUR × 1,5046 (31,34 EUR)
Lpg-voertuigen ((Y* × 9 EUR) – 990) × 1,5046) : 12

* Y = CO2- uitstootgehalte in gram per kilometer.

Vanaf 1 januari 2023 mag het bedrag van de CO²-bijdrage in geen geval lager zijn dan 31,34 euro per maand.

Sanctie

Laat u als werkgever na om de CO²-bijdrage aan te geven of doet u een foutieve aangifte om te ontsnappen aan de betaling van de CO²-bijdrage, dan is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het dubbele van de ontweken CO²-bijdragen. Bovenop deze sanctie kunnen ook nog andere strafrechtelijke en burgerrechtelijke sancties opgelegd worden zoals vb. verwijlintresten, forfaitaire vergoedingen,…

Wijzigingen 2023 – vergroening bedrijfswagens 

Voor wagens die worden aangeschaft (gekocht, geleased of gehuurd) vanaf 1 juli 2023 wordt de solidariteitsbijdrage verhoogd door het resultaat van de formule met een bepaalde factor te vermenigvuldigen:

Vanaf Vermenigvuldigingsfactor
1 juli 20232,25
1 januari 20252,75
1 januari 20264,00
1 januari 20275,50

Ook de minimumbijdrage zal geleidelijk worden verhoogd voor wagens die vanaf 1 juli 2023 worden aangeschaft.

Meer informatie kan u terugvinden in ons artikel “Fiscale vergroening van de mobiliteit – groener bedrijfswagenpark – update“.

2. Voordeel alle aard bedrijfswagen

Indien uw werknemer een bedrijfswagen mag gebruiken voor andere dan beroepsdoeleinden, dan zal de werknemer belast worden op dit voordeel in natura. Sinds 2012 wordt het voordeel alle aard berekend op basis van de catalogusprijs van het voertuig (incl. BTW en opties en exclusief kortingen), de inschrijvingsdatum, het CO²-gehalte en het brandstoftype van het desbetreffende voertuig.

Berekening van het voordeel alle aard

Om het CO2-percentage te bepalen, moet het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken worden met een referentie-CO2-uitstoot. Deze referentie-CO2-uitstoten worden jaarlijks bij KB vastgelegd.

Formule: diesel
(cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-67) x 0,1)] % x 6/7 )

Formule: LPG, gas of benzine
(cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-82) x 0,1)] % x 6/7)

Formule: elektrisch
(cataloguswaarde x 4 % x 6/7)

De referentie-uitstoot daalt sterk in vergelijking met de voorgaande jaren waardoor het belastbaar voordeel alle aard voor de werknemers stijgt voor 2023.

Begrenzing

Het minimum bedrag van het voordeel alle aard voor 2023 is nog niet bekend. 

Het CO2-basispercentage van 5,5% wordt verhoogd of verlaagd in functie van de CO2-uitstoot van de desbetreffende wagen. Het CO2-percentage bedraagt minimum 4% en maximum 18%.

3. WLTP en NEDC

Zowel de RSZ als de fiscus volgens sinds 2021 de circulaire van de fiscus voor wat betreft de te gebruiken uitstoot norm.

Sinds 2021 mogen de autoconstructeurs naast de WLTP-waarde nog een NEDC 2.0-waarde berekenen maar zijn ze dat niet meer verplicht.

Er zijn dus voertuigen:

  • Met enkel een NEDC-waarde (‘NEDC 1.0’) op het COC (gelijkvormigheidsattest);
  • Met zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde op het COC (gelijkvormigheidsattest);
  • Met enkel een WLTP-waarde op het COC (gelijkvormigheidsattest).

Volgens de circulaire van de fiscus moet de volgende CO2-waarde gebruikt worden:

  • De NEDC 1.0 CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
  • De WLTP CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
  • De NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP-CO2-waarde (vrije keuze) wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde heeft.

 

Bron: Tussentijdse instructies RSZ 2022/4; nieuwe berekeningsregels en FAQ’s voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een door de werkgever/onderneming kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, FAQ nr. 41; KB van 11/12/2022  tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 16 december 2022. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.