Skip to main content
Inzichten & Trends

België is 2de meest complexe land ter wereld in loonberekening

By 17 april 2018februari 2nd, 2022No Comments
Iceland 2015 - image Joris

België is het 2de meest complexe land ter wereld in loonberekening. Noorderbuur Nederland verdient een 8ste plaats. Onze nieuwe Prato loonmotor Elvive zal deze complexiteit grotendeels wegfilteren.

Studie NGA

Het was alweer sinds 2014 geleden dat NGA de payroll markt bestudeerde om zo tot een volgorde te komen van welk land nu wel of niet het meest complexe payroll land ter wereld is. Via een bevraging anno 2017 (link studie) van meer dan 2500 payroll specialisten – in bijna 50 landen over de hele wereld – kwamen ze tot de volgende inzichten.

België staat op de 2de plaats qua complexiteit van payroll voeren. Het lijkt wel dat we dus enorm goed scoren met onze podiumplaats! Toch moeten we dit met de nodige zorg interpreteren, want voor de duidelijkheid: hoe hoger de quotering op de lijst, hoe duurder / slechter / complexer. Echt wel een plaats 2 in onze ogen, omdat de scores van Frankrijk en Italië (nr 1 en 2) – nagenoeg volledig een ex aequo zijn, staan wij met België niet op plaats nr 3 maar eigenlijk plaats nr 2.

De vraag die dan opkomt is: “Hoe ga je bepalen en vergelijken of een payroll voeren complex of niet-complex is ?”. Daarvoor heeft NGA de volgende parameters in kaart gebracht:

1. Een weging rond de hoeveelheid individu-data en individu-categorieën (employee-data-complexity):

 • de hoeveelheid data-invoervelden rond het individu die nodig zijn om aan verloning te doen. Gemiddeld ligt dat aantal op 17 velden.
 • de hoeveelheid categorieën van werknemers zoals arbeiders, studenten, bedienden, …. . Gemiddeld zijn dat 8 categorieën. Hierbij houden ze ook rekening met de complexiteit van ieder van die categorieën. Zo zijn bv ‘studenten’ in de meeste landen gemakkelijker in verwerking dan ‘bruggepensioneerden’.

–> Binnen deze rubriek eindigt België op plaats 4 na de zuiderse landen Frankrijk, Italië en Spanje.

2. Een weging rond de hoeveelheid payroll-data (payroll-data-complexity):

 • om een juist nettoloon te berekenen zijn er in België 17 parameters nodig terwijl dat er worldwide 14 zijn.
 • de extra benefits zoals groepsverzekering, medische verzekering,… zijn worldwide gesimplificeerd van 12 naar 6 gemiddeld. In België bleven er dat toch nog een 9-tal.

–> De algemene quotering van België hier is plaats 3.

3. Een derde weging gaat over de payroll-calculatie zelf (payroll-calculation-complexity):

 • het aantal loonruns is hier een parameter: gemiddeld zijn er 1 à 2 runs per maand. In sommige regio’s (US) klimt dat tot bijna 5 runs per maand.
 • een wijzigingen in de wetgeving is ook van invloed. Worldwide zit dit rond de 10 stuks, met pieken voor de Europese landen Frankrijk en Italië tot 20 wijzigingen. Daarbij valt op dat Duitsland er maar 5 heeft.
 • het aantal retroactieve berekeningen is zeer divers maar ook een bepalende factor.

–> Hier scoort België ook weer de derde plaats, achter Frankrijk en Italië.

4. De 4de en voorlaatste weging gaat over de overheidsaangiftes zelf (tax-reporting-complexity):

 • hier werden in rekening gebracht: het aantal velden, het aantal keren en de complexheid van het rapport
 • daarnaast werden zaken bekeken zoals: vergelijking private en openbare payroll, het aantal instanties van de overheid (RSZ, BV, Fondsen, RVA, …), het aantal rapporteringen (vb BV 12x), hoe sterk je afhangt van de feedback van de overheid.

–> In deze lijst delen we in België – samen met Nederland – de derde plaats na Italië en Frankrijk.

5. De vijfde weging noemen zij de geografische (geographic-complexity):

 • hier brengen zij in kaart hoeveel niveaus (regio, sector, cao, individu, …) de payroll beïnvloeden en hoe dikwijls op die diverse niveaus er wijzigingen moeten geïmplementeerd worden
 • daarnaast nemen ze een weging op over hoeveel talen en munten het gaat. Deze laatste speelt gelukkig niet in België. Straks als we (deels) met Bitcoin gaan betalen misschien weer wel?

–> Blijkt dat we in België hier op plaats nummer 2 staan. Achter Italië. Voor Frankrijk en Nederland.

 

De evolutie van 2014 naar 2017

Als je de vijf bovenstaande wegingen tussen het onderzoek van 2014 en 2017 vergelijkt, dan kan je leren dat in alle landen sommige wegingen verhogen en anderen dan weer verlagen. Er zijn daarop 2 uitzonderingen. In Italië en Duitsland gaan alle wegingen omlaag. Of anders gezegd: ieder van de 5 wegingen worden in Italië en Duitsland eenvoudiger en slaagt de overheid erin het payroll beheer eenvoudiger te maken.

Goed nieuws is dat voor België alle wegingen ook omlaag gaan, enkel de weging ‘payroll-data-complexity’ is in stijgende lijn. De overheid is dus wel degelijk in de richting van een vereenvoudiging aan het werken, enkel relatief t.o.v. andere landen nog 1000den kilometers af te leggen.

 

Zijn onze buurlanden complex ?

In heel Europa is payrolling sowieso een zeer complex proces is en dan vooral in West-Europa. We leren dat zowel in 2014 als 2017 die complexiteit zeer hoog blijft.

België is 2de meest complexe payroll land

Als je de West-Europese landen t.o.v. elkaar bekijkt dan is ons buurland Luxemburg het meest eenvoudige land qua payroll. We nemen dat dan ook als basis om alle andere landen mee te vergelijken. Ons land zit bij de landen die dubbel (2x tot bijna 2,3x) zo complex zijn!
Even kijken naar onze rechtstreekse buren: Nederland is iets meer dan 1,8x zo complex, Duitsland net geen 1,7x zo complex. De topper is dus Frankrijk, die meer dan 2x zo complex is als Luxemburg.

 

Samenvatting

 • België is 2de meest complexe payroll land worldwide, Nederland 8ste
 • Nieuwe Prato loonmotor geeft de macht aan de Career Owner
 • Complexiteit grotendeels weg te filteren door technologie
 • Bravo voor Italië en Duitsland, zij slagen erin de complexiteit te verlagen

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.