Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona tot 31/03/2022!

By 1 februari 2022maart 16th, 2022No Comments

De overheid heeft aangekondigd dat de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus verlengd wordt. De RVA heeft dit ondertussen ook bevestigd.

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona kan tot 31/03/2022 voor ‘alle’ sectoren zowel voor arbeiders als bedienden toegepast worden voor tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus (ook voor onderliggende economische oorzaken).

Het kan dan gaan om:

 • een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met een afwisseling van volledige tijdelijke werkloosheidsdagen en volledige arbeidsdagen.

Formaliteiten

 • De werkgever moet in het kader van de vereenvoudigde procedure geen elektronische mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.
 • De werkgever moet zo snel mogelijk een ASR scenario 5 verrichten met code aard van de dag 5.4 ’tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ en reden ‘coronavirus’. Op basis van deze aangifte geeft u als werkgever mee welke dagen de werknemer tijdelijke werkloos werd gesteld.
 • Tijdelijke werkloosheid is enkel mogelijk voor het totaal aantal uren waarop de werknemer normaal die dag moest werken. Voor een deeltijdse werknemer wordt een volledige dag geïnterpreteerd op basis van het deeltijdse rooster. Vb. Tijdelijke werkloosheid overmacht in de voormiddag en werken in de namiddag of omgekeerd is niet mogelijk.
 • In deze vereenvoudigde procedure is er geen verplichte werkweek.
 • T.e.m. 31/03/2022 moeten er geen C3.2 A formulieren afgeleverd worden aan de werknemers die tijdelijk werkloos gesteld worden, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid. Deze vrijstelling geldt ook voor de bouwsector (C3.2A BOUW).
 • De werknemer die een uitkeringsaanvraag moet indienen kan hiervoor het vereenvoudigde formulier C3.2-Werknemers-Corona gebruiken.
 • Uiteraard blijft de meldingsplicht en het verbod van uitbesteding aan derden ook van toepassing.

Opgelet: indien u bij de ASR aangifte als reden tijdelijke werkloosheid economische oorzaken aangeeft (code aard van de dag 5.1), dan blijven de procedures en formaliteiten wel van toepassing (o.a. elektronische melding voorziene periode economische werkloosheid, melding eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek,…..).

De RVA heeft echter verduidelijkt dat  werkgevers die reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken verstuurd hadden opnieuw een beroep kunnen doen op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona. De werkgevers moeten voorafgaande mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken die reeds verstuurd zijn niet annuleren.  De reeds goedgekeurde preliminaire aangiftes voor tijdelijke werkloosheid bedienden en voorafgaande mededelingen tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken blijven ook geldig tot de einddatum aanvaard door de RVA.

Voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid (slecht weer, collectieve sluiting, technische stoornis, overmacht andere reden en staking/lock-out) blijven de gewone procedures met alle bijhorende formaliteiten van toepassing. Er geldt voor deze vormen van tijdelijke werkloosheid ook de uitzondering m.b.t. het afleveren van een C3.2A controlekaart en het verrichten van ASR scenario 2.

Tijdelijke werkloosheidsuitkering werknemers

De werknemers die tijdelijke werkloos gesteld worden, zijn t.e.m. 31/03/2022 vrijgesteld van de toelaatbaarheidsvoorwaarden (wachttijd).

De tijdelijke werkloosheidsuitkering zowel voor overmacht als voor economische redenen wordt t.e.m. 31/03/2022 tijdelijk verhoogd van 65% naar 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon van de werknemer (geplafonneerd op  2.897,58 ). Dit geldt ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid. De werknemer zal een dagelijkse uitkering krijgen tussen de € 57,83 (minimum) en € 78,01 (nieuwe bedragen vanaf 01/01/2022).

Bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht zal de werknemer ook een aanvullende vergoeding ontvangen van de RVA ten belope van 5,74 euro per dag en dit t.e.m. 31/12/2021. Vanaf 01/01/2022 zal dit een bedrag van 5,86 euro per dag zijn. 

Op de tijdelijke werkloosheidsuitkering van de werknemer wordt  tot 31 maart 2022 slechts 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden (i.p.v. 26,75%).

 

Tijdelijke werkloosheid overmacht – specifieke motieven

Voor de hieronder vermelde specifieke situaties zal de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona ook nog toegepast kunnen worden tot 31/03/2022.

 • werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens een quarantaine (o.b.v. een quarantaine-attest);
 • werknemers die niet kunnen werken door de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
 • werknemers die niet kunnen werken door van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is.

Zie ook ‘Toepassing tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor opvang kind – update‘.

 

Bron: https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-door-de-coronacrisis-verlenging-van-de-vereenvoudigde-procedure-tot-31032022; FAQ RVA 14/12/2021; 16 JANUARI 2022. – KB van 16/01/2022 tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 1 februari 2022. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.