Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vlaamse aanwervingsincentive: optrekking leeftijd langdurige werkzoekenden tot 55 jaar

By 28 mei 2020No Comments

In ons artikel ‘Vlaamse aanwervingsincentive – langdurig werkzoekenden’ kan u meer informatie terugvinden over de Vlaamse aanwervingsincentive. Deze incentive kon in het verleden enkel aangevraagd worden voor langdurig niet werkende werkzoekende die tussen 25 en 54 jaar oud zijn.

Doelgroepvermindering oudere werknemers

De Vlaamse regering heeft in het begin van het jaar haar doelgroepenbeleid bijgesteld en de leeftijd van de ouderen die in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering oudere werknemers verhoogd naar 58 jaar vanaf 1 januari 2020.

Voor personen die op 31 december 2019 minstens 55 jaar zijn, geldt er een overgangsregeling. Voor deze werknemers kan de werkgever nog altijd een beroep doen op de doelgroepvermindering.

Het gevolg hiervan is dat de werkgever voor oudere werknemers die op 1 januari 2020 55 jaar worden geen doelgroepvermindering meer genieten. Noch komt de werkgever in aanmerking voor de aanwervingsincentive aangezien de maximumleeftijd van de werknemer daar 54 jaar is.

Dit kan het onrechtstreekse gevolg hebben dat langdurige werkzoekenden die in 2020 55 jaar worden moeilijker werk gaan vinden, des te meer in het coronatijdperk.

Verhoging leeftijdsgrens naar 55 jaar

Gelet op voorgaande zal de leeftijdsgrens voor de Vlaamse aanwervingsincentive opgetrokken worden naar 55 jaar, en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.

De langdurige werkzoekende moet bijgevolg voldoen aan volgende voorwaarden bij de aanwerving:

  • Minstens 2 jaar ingeschreven zijn bij de VDAB als niet-werkende werkzoekenden;
  • Minstens 25 jaar maar jonger dan 56 jaar zijn op het einde van het kwartaal van de indiensttreding.

Aanvraagprocedure

Aangezien de aanvraag ingediend moet worden binnen drie maanden na de aanwerving en ontwerpbesluit thans nog niet gepubliceerd is, wordt er in het besluit in een verlenging van de aanvraagtermijn voorzien. Ook mede gelet op het gegeven dat het besluit retroactief in werking treedt vanaf 1 januari 2020.

Voor aanwervingen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 mei 2020, kan de werkgever de aanvraag online tot uiterlijk 30 september 2020 indienen.

Werkgevers hebben dus voor werknemers die in 2020 de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en voldoen aan de voorwaarden van de Vlaamse aanwervingsincentive tot 30 september de tijd om hun aanvraag in te dienen.

 

Bron: B. Vl. Reg. van 24 april 2020 tot wijziging van artikel 2 en 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, BS 11 mei 2020.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.