Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Wijziging Waalse doelgroepvermindering oudere werknemers -update

By 29 juni 2023oktober 27th, 2023No Comments

Sinds 01/09/2017 heeft Wallonië een eigen doelgroepenbeleid geïntroduceerd, waaronder een doelgroepvermindering voor oudere werknemers die werkzaam zijn in een vestigingseenheid in het Waals Gewest (m.u.v. de Duitstalige gemeenschap). Vanaf 01/07/2023 worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Vanaf 01/07/2023 wordt de doelgroepvermindering voor oudere werknemer opgedeeld volgens twee leeftijdsgroepen (zie hieronder).

Er worden daarnaast ook wijzigingen voorzien aan de tewerkstellingsmaatregelen “Impulsion 12 mois +” (langdurig werkzoekenden) en “Impulsion – 25 ans” (jonge lagergeschoolde werkzoekenden vanaf 01/07/2023 (zie ook “Hervorming Waalse “impulsions” vanaf 01/07/2023“).

Doelgroepvermindering oudere werknemer < 60 jaar

Werkgevers met een vestigingseenheid in het Waalse gewest kunnen in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering oudere werknemers -60 jaar indien:

 • de werknemer in deze vestigingseenheid werkt of hieraan verbonden is;
 • de werknemer op de dag van zijn indiensttreding een niet-werkende werkzoekende is en als zodanig ingeschreven is bij de FOREM (dit kan aangetoond worden door een attest dat de werknemer kan downloaden in zijn “espace personnel” op de site van de FOREM) en;
 • tussen de 55 en 59 jaar oud is op de laatste dag van het kwartaal waarin de werknemer wordt aangeworven door de werkgever;
 • de werknemer een refertekwartaalloon heeft dat lager ligt dan 16.662,56 EUR/kwartaal (op 01/01/2023); 
 • behoren tot categorie 1 voor de structurele vermindering ;
 • en de werknemer gedurende het volledige kwartaal effectief prestaties levert of daarmee gelijkgestelde dagen.

Het refertekwartaalloon is het loon dat de werknemer zou verdienen als hij voltijds werkt met volledige prestaties.

Bij het bereiken op de eerste dag van het kwartaal van de leeftijd van 60 jaar, zal deze doelgroepvermindering niet meer genoten kunnen worden. De werkgever kan dan wel indien voldaan is aan de voorwaarden overschakelen naar de doelgroepvermindering > 60 jaar.

Forfaits

Leeftijd werknemer op laatste dag van kwartaal

Maximaal bedrag doelgroepvermindering*

Oudere werknemer van 55 tot 57 jaar

400 euro (G2)

Oudere werknemer van 58 tot 59 jaar

1.000 euro (G1)

* De verminderingsbedragen zijn maximumbedragen per kwartaal. Er wordt een pro rata bedrag berekend voor deeltijders.

Doelgroepvermindering oudere werknemer > 60 jaar

De werkgever kan deze doelgroepvermindering genieten als :

 • er een vestigingseenheid is in het Waals Gewest;
 • de werknemer in deze vestigingseenheid werkt of hieraan verbonden is;
 • de werknemer op de laatste dag van het kwartaal minstens 60 jaar is en;
 • de werknemer refertekwartaalloon heeft dat lager ligt dan 16.662,56 EUR/kwartaal (op 01/01/2023);
 • behoren tot categorie 1 voor de structurele vermindering ;
 • Ook hier moet de werknemer effectief prestaties leveren in het kwartaal of moet er sprake zijn van gelijkgestelde dagen.

Oudere werknemers die het volledige kwartaal geen effectieve prestaties leveren, zijn uitgesloten, behalve bij:

 • een wettelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
 • een vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingsperiode.

Forfaits

Leeftijd werknemer op laatste dag van kwartaal

Maximaal bedrag doelgroepvermindering*

Oudere werknemer van 60 tot 64 jaar

1.000 euro (G1)

Oudere werknemer die in het verminderingskwartaal 65 jaar wordt1.500 euro (G8)

* De verminderingsbedragen zijn maximumbedragen per kwartaal. Er wordt een pro rata bedrag berekend voor deeltijders.

Het recht op de vermindering stopt op de eerste dag van het kwartaal volgend op dat waarin de werknemers de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt.

Overgangsperiode

De huidige regels blijven van toepassing voor de tewerkstellingen waarvoor reeds voor 1 juli 2023 een doelgroepvermindering van toepassing is en dit voor de duur van de “ononderbroken” tewerkstelling bij dezelfde werkgever. Opeenvolgende tewerkstellingen (max. onderbroken door een weekend of feestdag) (vb. opeenvolgende weekcontracten) worden beschouwd als “ononderbroken” tewerkstelling (de eerste datum van indiensttreding is hierbij van belang).

Voorbeelden: 

 • Een werknemer is in dienst en is 55 jaar geworden op 30/06/2023. Aangezien hij op dat ogenblik het recht opende op de doelgroepvermindering zal de doelgroepvermindering behouden blijven gelet op de verdere ononderbroken tewerkstelling bij de werkgever. Dit geldt ook indien de werknemer in het tweede kwartaal het volledig kwartaal in tijdskrediet was en in dat kwartaal de vermindering niet effectief genoten heeft. Het feit dat de werknemer het recht opende op de vermindering volstaat.
 • Een werknemer is in dienst en is 55 jaar geworden op 30/06/2023. Hij gaat uit dienst op 31/08/2023 maar krijgt onmiddellijk een nieuw contract vanaf 01/09/2023 of vanaf 04/09/2023. De doelgroepvermindering zal behouden blijven gelet op de verdere ononderbroken tewerkstelling bij de werkgever.
 • Een werknemer is 55 jaar oud en was in dienst van 01/05/2023 tot 31/05/2023. Hij komt terug in dienst op 01/08/2023. In dit voorbeeld kan de overgangsregeling niet toegepast worden. Om recht te geven op de doelgroepvermindering oudere werknemers voor het 3de kwartaal 2023 zal de werknemer ingeschreven moeten zijn als werkzoekende op 30/09/2023 opdat de nieuwe regeling van toepassing zou zijn..

Opgelet: Concreet betekent deze overgangsregeling dat een werknemer die 54 jaar is op 30 juni 2023 (< 55 jaar), pas vanaf 60 jaar bij de werkgever waar hij reeds in dienst was vóór 1 juli 2023, het recht op de doelgroepvermindering ouderen opent.

Oude regeling

De oude regeling voorzag in een algemenere doelgroepvermindering voor werknemers tussen de 55 jaar en de wettelijke pensioenleeftijd en laat het bedrag van de vermindering fluctueren in functie van de leeftijd van de werknemer:

Leeftijd werknemer op laatste dag van kwartaal

Maximaal bedrag doelgroepvermindering*

Oudere werknemer van 55 tot 57 jaar en die het recht opent op 30 juni 2023

400 euro (G2)

Oudere werknemer van 58 tot 61 jaar en die het recht opent op 30 juni 2023

1.000 euro (G1)

Oudere werknemer van minstens 62 jaar
en tot de laatste dag van het kwartaal waarin hij 65 jaar wordt en die het recht opent op 30 juni 2023

1.500 euro (G8)

* De verminderingsbedragen zijn maximumbedragen per kwartaal. Er wordt een pro rata bedrag berekend voor deeltijders.

 

 

Bron: Decr. W. van 21 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2023, BS 8 maart 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.