Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Overlegcomité 26/10/21 – herfstgolf

By 29 oktober 2021No Comments

Het Overlegcomité is vervroegd samengekomen op 26/10/21 gelet op de toegenomen viruscirculatie van de afgelopen weken.  De uitbreiding van de mondmaskerplicht, het Covid Safe Ticket en telewerk moeten de toegenomen viruscirculatie afremmen.

Er wordt daarbij benadrukt dat sluiting van sectoren of beperkingen van activiteiten op dit ogenblik niet nodig zijn maar dat de epidemiologische toestand voorzichtigheid en waakzaamheid vraagt.

Onderstaande maatregelen gaan in op vrijdag 29 oktober 2021.

Opgelet: Deelstaten kunnen steeds maatregelen nemen die verder gaan dan de federale sokkel.

Uitbreiding mondmaskerplicht

De mondmaskerplicht wordt uitgebreid naar een algemene verplichting om mondmasker te dragen in binnenruimtes van:

 • Winkels en winkelcentra;
 • Zorginstellingen;
 • Publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen, gerechtsgebouwen;
 • Inrichtingen voor culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve activiteiten, waaronder schouwburgen, concertzalen, cinema’s, musea, indoor pret- en themaparken, indoor fitnesscentra en sportcentra;
 • Bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • Erediensten.

Voor het invoeren van deze uitgebreide mondmaskerplicht wordt verwezen naar het feit dat het dragen van een mondmasker een belangrijke rol speelt om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en voor de bescherming van de gezondheid van personen in bepaalde inrichtingen en in het kader van bepaalde risicovolle activiteiten.

Daarnaast wordt het  dragen van mondmaskers sterk aanbevolen aan de bevolking voor elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd. 

Op plaatsen waar Covid Safe Ticket gebruikt wordt, vervalt de mondmaskerplicht (behalve voor personen die niet onderworpen zijn aan het CST en indien de deelstaten strengere regels hanteren).

De deelstaten kunnen een uitgebreidere mondmaskerplicht opleggen.

Covid Safe Ticket

De regels voor het gebruik van het Covid Safe Ticket worden ook aangepast. Voor publieke evenementen stelt de federale regering het gebruik in van het Covid Safe Ticket voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij het gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht.

De deelstaten engageren zich om uiterlijk vanaf 1 november 2021 de toepassing van het Covid Safe Ticket te verplichten in alle horeca en fitnesscentra in ons land.  Voor het personeel in deze sectoren zal vanaf 29/10/2021 een mondmaskerplicht gelden, aangezien het COVID Safe Ticket niet van toepassing is op het personeel.

De deelstaten kunnen op basis van het samenwerkingsakkoord op limitatieve wijze voor bepaalde sectoren via een decreet of ordonnantie een reglementaire basis voorzien voor het gebruik van het Covid Safe Ticket:

 • de dancings en discotheken,
 • de restaurant en cafésector, (niet van toepassing voor de terrassen waarvoor de regels die van kracht zijn, blijven gelden)
 • de sport- en fitnesscentra (niet voor buitenevenementen met minder dan 200 personen)
 • de handelsbeurzen en congressen (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen; maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken)
 • de inrichtingen die behoren tot de culturele, recreatieve en feestelijke sector (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen; maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken)
 • de residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen,
 • evenementen vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten,
 • voor de hotels geldt de regel voor de restaurant- en café-activiteiten en voor beurzen en congressen.

Meer informatie over de toepassing van het CST in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan u hier terugvinden.

Meer informatie over de toepassing van het CST in Wallonië kan u hier terugvinden.

Vlaanderen had eerder beslist om geen uitgebreidere toepassing van het CST te voorzien. Echter op basis van de beslissing van het overlegcomité dient dit toch voorzien te worden via decreet voor de horecasector en de fitnesscentra en dit vanaf 01/11/2021. Daarnaast mogen de woonzorgcentra, de ziekenhuizen en de voorzieningen voor personen met een handicap in Vlaanderen zelf bepalen of ze het Covid Safe Ticket vragen aan hun bezoeker.

Telewerk

Telewerk wordt opnieuw sterk aanbevolen voor alle personeelsleden van ondernemingen, verenigingen en dienstverleners, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten of van de dienstverlening. De doelstelling is om het aantal contacten op de werkplek en het openbaar vervoer te verminderen.

In dit kader verwijzen we naar CAO nr. 149 m.b.t. het door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk.

Daarnaast moeten ondernemingen, verenigingen en diensten nog steeds de nodige preventiemaatregelen (cf. Gernerieke gids) nemen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen (het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon) en een maximaal niveau van bescherming te bieden. 

Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden.

Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. De ondernemingen, verenigingen en diensten informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.

Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.

Testbeleid

Aangezien testen en opvolgen van contacten cruciale verdedigingslinies zijn en een overbelasting van de huisartsen vermeden moet worden, zullen de  testcentra voorlopig geopend blijven tijdens de winterperiode.

Ook de capaciteit van de contactopvolging wordt verzekerd, zodat mensen die positief testen zo snel mogelijk gecontacteerd worden. De regionale overheden nemen daartoe alle nodige initiatieven.

Derde vaccinatieprik

Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Volksgezondheid om, van zodra de plaats in het vaccinatieschema van een herhalingsdosis voor de algemene bevolking wetenschappelijk wordt aangetoond, de toediening ervan te organiseren.

Pandemiewet

Het Overlegcomité neemt akte van de beslissing van de federale regering tot afkondiging van de epidemische noodsituatie voor een maximale duur van 3 maanden, en onderschrijft deze beslissing.

Het KB van 28/10/2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie werd op 29/10/2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

De epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie is afgekondigd van 29 oktober 2021 tot en met 28 januari 2022. 

 

Bron: https://www.premier.be/nl/herfstgolf-beslissingen-overlegcomite; KB van 28/10/2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 29 oktober 2021; KB van 28/10/2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie, BS 29 oktober 2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.